2020'de arsa ve arazi alanlar ne kadar tapu harcı ödeyecek?

2020'de arsa ve arazi alanlar ne kadar tapu harcı ödeyecek?



Arsa ve arazi yatırımı yapmak isteyen kimselerin devir işlemi için tapuda belli masrafları ödemesi gerekiyor. Peki, 2020'de arsa ve arazi alanlar ne kadar tapu harcı ödeyecek?


Arsa veya arazi satın almak isteyen alıcılar konutlarda olduğu gibi  bazı masrafları ödemekle mükellef oluyor. Arsa ve arazi alım satım işlemleri için öncelikle tapu dairesinden randevu alınıyor.

Arsa ve arazilerin satış bedelinde anlaşma sağlamaları durumunda, gerekli belgelerle tapu dairesine müracaat etmeleri gerekiyor. Belgelerin eksiksiz olması halinde tapu devir işlemi onaylanuyor. Tapuda yapılan bu işlem için iki tarafın da tapu harcı ödemesi gerekiyor. 

Harç, satış bedeli üzerinden hesaplanarak ödeniyor. Buna göre bir arazinin satışa konu olması durumunda ödenecek tutar, satış bedeline göre değişiyor. Arazi değeri yüksekse, harç da yüksek oluyor. Arazi değeri düşükse harç da düşük oluyor.

“Emlâk vergisi değeri” ifadesi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade ediyor. Buna göre gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan edilmesi gerekiyor. Bu bedel en düşük olarak, devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri olabilecek ancak; gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması halinde ise, tapu harcının bu gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerekiyor. 

Peki 2020 yılında arsa tapu harcı ne kadar? 

Tapu ve Kadastro Harçları, 29 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. Tebliğ kapsamında 2020'de gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulun beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında tahsil edilecek.

Örnek hesaplama

Arsa değeri: 200 bin TL 
Tapu harcı oranı: Binde 20
Tapu harcı bedeli: 4.000 TL
Alıcı ve satıcının ödeyeceği toplam harç: 8 bin lira

Tapu ve Kadastro Harçları 2020!

Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No:84!