13 / 08 / 2022

2021 kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman belli olacak?

2021 kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman belli olacak?

Kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı başvurusu onaylanan hak sahiplerine verilecek yardım miktarları her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca açıklanıyor. Peki, 2021 kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman belli olacak?Kentsel dönüşüm kapsamında riskli olduğu belirlenen ve anlaşma yoluyla yıkılan gayrimenkullerin hak sahipleri Bakanlığın sunduğu finansal desteklerden faydalanabiliyor. Bu desteklerin başında kentsel dönüşüm kira yardımı geliyor.

Hak sahibine 18 aylık sürede sunulan kentsel dönüşüm kira yardımı bedelleri her sene yeniden tespit ediliyor. 6 kategoride birleşen iller için 6 farklı kira yardımı bedeli belirleniyor. Tespit edilen bedeller Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı'nca açıklanıyor.

2021 kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman belli olacak?

İstanbul,  Ankara  ve İzmir'de 2018 yılında 960 TL olan kentsel dönüşüm kira yardım bedeli 2019 yılında 1.150 TL'ye çıkarılmıştı. Halen uygulanmakta olan geçerli listeye göre devletin en düşük kentsel dönüşüm kira yardımı tutarı 715 lira ve en yüksek kira yardımı tutarı ise 1.150 TL olarak ödeniyor. 2021 yılında bu yılda 3 büyükşehirde verilecek kira yardımının 1.150 TL'yi aşması bekleniyor.

2021 kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman belli olacak?

2021 kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman belli olacak?

Geçtiğimiz yıl kentsel dönüşüm kira yardımı miktarları 2018 yılı esas alınarak hesaplanmıştı. 2021 yılında uygulanacak kentsel dönüşüm kira yardımının Ocak-Mart ayları içerisinde açıklanması planlanıyor.

2021 kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman belli olacak?

2021'de kimler kentsel dönüşüm kira yardımı alabilecek?

- Kanun kapsamında anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine, kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabiliyor.

- Kentsel dönüşümde mülkiyetini belgeleyemeyen vatandaşlara kira yardımı ve kredi kullanım hakkı da sağlanıyor.

- Uygulamanın gerektirmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilenler dışında olup Kanun kapsamındaki yapıları kullanmakta olan kişilere de geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı da gerçekleştirilebilecek.

- Bu kişiler ile yapılacak olan anlaşmanın, bunlara yardım yapılmasının, enkaz bedeli ödenmesinin ve bankalardan kullanacakları kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilmesinin usul ve esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

2021 kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman belli olacak?

Kira yardımı başvuru belgeleri 2021

2021 kira yardım başvuruları belediyelere yapılmakta ve başvuru sırasında hak sahiplerinden bazı belgeler isteniyor. Kira yardımı başvurusunda bulunan kişilerden istenen belgeler şöyle:

– Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
– Başvuru sahibinin başvuruda bulunması için doldurması gereken başvuru dilekçesi
– Yapının riskli olduğunu belgeleyen rapor ve yıkım formu
– Hak sahibi kişinin ya da vekilinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunduğuna dair hesap cüzdanı fotokopisi
– Güncel tapu kaydı ya da tapu belgesi zorunludur.
– Başvuru sahibi adına herhangi bir fatura belgelenmelidir. Faturanın son üç aylık süreçte olması gerekir.

Bütün belgeleri eksiksiz olarak tamamlayan kişiler bağlı bulundukları belediyeye başvuruda bulunarak belgeleri teslim edebiliyor. Vekâletname ile yapılan başvurularda vekaletnamede kira yardımım başvurusu için yetkili olunduğuna dair ibare bulunması gerekli. Ayrıca vekil kişinin vekâletname ile birlikte kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi başvuru için gerekli belgeler arasında bulunuyor.

2021'de kimler kentsel dönüşüm kira yardımı alabilecek?