2021 tapu harcı oranları!

2021 tapu harcı oranları!2021 yılında Tapu ve Kadastro İşlemlerinden alınacak harçlar belli oldu. İşte 2021 tapu harcı oranları...


Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanıyor. 

86 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından 2021 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak tespit edildi.

Tapu harçları, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödeniyor. Maliye Bakanlığınca yetki verilmesi halinde ilgili kuruluşlar (bankalar gibi) tarafından da tahsil olunabiliyor. 

Ayrıca tapu müdürlükler tarafından e-tahsilat uygulamasına geçiliyor. Bu uygulama ile tapu harçlarının farklı şehirdeki şubelerde dâhil olmak üzere banka şubeleri, ATM’ler ve Görüntülü İşlem Merkezlerinden tahakkuk, tahsil ve kontrolü elektronik ortamda yapılıyor.

2021 tapu harcı oranları!

2021 yılı tapu harcı oranları

Harcın ölçüsü devir eden ve devir alan için ayrı ayrı olmak üzere devir bedeli üzerinden binde 20 olarak açıklandı. 

Buna göre 2021 yılında da gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında hesaplanacak.

2021 tapu harcı oranları!

Tapu harcı hesaplama

Evin değeri: 400 bin TL
Tapu harcı oranı: Binde 20
Tapu harcı bedeli: 8 bin TL
Toplam ödenecek harç: 16 bin TL

2021 tapu harcı oranları!

Tapuda satış için istenen belgeler

1- Mersis numarası ve ticaret sicil no
2- Şirket yetkilisinin imza sirküleri,
3- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,
4- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

2021 tapu harcı oranları!

Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında tapu müdürlüklerince yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarls ilgili usul ve esaslara, Tapu Genel Müdürlüğü tarafından karar verilecek tapu işlemleriyle tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerinde bulunmaları durumunda yapılacak mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerin yapılabilmesiyle ilgili madde eklendi.

Tapu ve Kadastro Harçları 2021!

2020 tapu harcı oranları!