21 maddede site yönetim planını mahkemeye vermek!

21 maddede site yönetim planını mahkemeye vermek! 21 maddede site yönetim planını mahkemeye vermek!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "site yönetim planını mahkemeye vermek" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...1.    Site yönetimlerinin tüzel kişiliği yoktur.

2.    Site yönetiminin resmi mevzuatı da yoktur.

3.    Site yönetimlerinin kuruluşunda devletten izin alınmaz, ancak haber verilir.

4.    KMK madde 12 ile kat irtifakı kurulurken, tapu idaresine verilen yönetim planı ile site yönetimi resmi olarak kurulur.

5.    Tapu memuru yönetim planını incelemez “ KMK ‘ya aykırı olan hükümleri geçersizdir” ibaresi ile teslim alır.

6.    Site yönetimlerinin mevzuatı , o sitenin yönetim planıdır.

7.    Bu yönetim planı kat irtifak/mülkiyet sahiplerinin ilk toplantı tutanağıdır.

8.    Yönetim planının oluşturulmasında, Hakim malik yerine geçerek yönetim planının imzalanmışlığını var sayamaz..

9.    Çoğu yeni malik bu yönetim planını okuduğunu-anladığını imza altına alır, ama okumaz.

10.    Sonradan bu plana dahil mülk alanlardan bazıları da yönetim planını kanuna aykırı maddelerinden dolayı mahkemeye vermeye kalkar.

11.    Bu çaba , site yönetim kültünden habersiz olmaktır.

12.    Yönetim planları kanuna aykırı olamaz ki ancak bazı maddeleri kanuna aykırıdır.

13.    Yönetim planında değişikliğe yalnızca kat malikleri kurulu belli bir oy oranını sağlamakla yetkilidir.

14.    Yönetim planının kanuna aykırı maddelerinin iptali için mahkemeye gidilmesi gerekmez. Bu maddeler zaten hüküm ifade etmez.

15.    Eğer bu maddelerden kaynaklanan borçlar ve yaptırımlar geçersizdir.

16.    Boşuna işin başında mahkemeye gitmek tavsiye edilmez, eğer o madde size bir yaptırım veya borç yüklüyorsa gereğini yapmazsınız ve o maddeyi uygulayanların mahkemeye gitmesini beklersiniz.

17.     İkincisi hem daha az masraflıdır hem de bilgili olmanın bir ödülüdür.

18.    Site yönetimlerimiz dünyada benzeri ender  sivil organizasyonlardır.

19.    Site yönetimleri hukuki veya fiili anlamda varlığına son verilemeyen tek organizasyondur, site yönetimleri tek hücrelidir, bu hücrenin çekirdeği, besini, içi, dışı malik iradesidir.

20.    Usulüne uygun ortaya konulmuş malik iradesine malikler kurulu kararı denir.

21.    Bu kararlar davaya , mahkemeye olmasa da iptale konu değildir, site yöneticileri, deneticileri, malik ve sakinlerinin bu özelliğin farkına varması ve site ile hizmet yönetimini karıştırmayarak, bu farkındalık ile profesyonellerle site yönetimini yürütmesi temennisi ile...

Nihat Dönmez/ Site Yönetimleri Danışmanı   

www.konutsitesiyonetimi.com

16 maddede site kat malikleri kurullarında toplantı heyetinin önemi!