2B arazisi almak için nereye başvurulur?

2B arazisi almak için nereye başvurulur? 2B arazisi almak için nereye başvurulur?

Kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilere 2b arazisi deniyor. 2b arazilerin satışı rayiç bedelleri üzerinden yapılıyor. Peki, 2B arazisi almak için nereye başvurulur?2B arazisi almak için nereye başvurulur?

Sahipsiz ve boş/içinde hiçbir şey olmayan arazilere 2b arazi deniyor. Bu tür araziler 2b arazileri olarak da ifade ediliyor. 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinin B bendi için kullanılan bir kısaltma olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde orman vasfını kaybetmiş hazine araziler, 2b arazisi olarak ifade ediliyor.


Ranrı yüksek illerde bulunuyor. 2b arazilerin yüzde 80'i Antalya, Mersin, Kocaeli ve Yalova gibi rantı yüksek illerde bulunuyor. 2b arazilerin büyük kısmı zeytinlik, narenciye alanları ve otlaklardan oluuyor. 


2b arazilerin satış işlemleri, 01/05/2010 tarihinden itibaren tespit ve takdir edilen rayiç bedeller üzerinden yapılıyor. Başvuruda bulunan kişilere satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde sonuçlanıyor. Peki, 2B arazisi başvurusu için nereye başvurulur?


2b arazisi için nereye başvurulur?

- Defterdarlık,

- Mal müdürlükleri,

- Ziraat Bankası şubeleri ve internet üzerinden "2B ve tarım arazileri" tahsilat hesabı.2B başvuruları için gereken belgeler;

- Başvuru dilekçesi,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Başvuru bedelin yatırıldığına dair makbuz,

- Veraset ilamının onaylı örneği (kanuni mişrasçılardan mirasçı olduğunu gösteren belge)

- Akdi haleflerden ise Kanun yürürlüğe girdikten sonra düzenlenecek noter tasdikli yazılı muvafakat.Başvuru sahiplerinden satış bedellerine mahsup edilmek üzere; belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için iki bin Türk Lirası, dışında olan yerler için bin Türk Lirası başvuru bedeli alınacak, ilgilileri adına emanet hesabına kaydediliyor. 2B arazisi alırken nelere dikkat edilmeli!Öznur Yaslı/Emlkakulisi.com