2B yasası ne için çıkarılmıştır?

2B yasası ne için çıkarılmıştır? 2B yasası ne için çıkarılmıştır?

2B yasası ne için çıkarılmıştır?: 2B yasası, mülkiyet sorunlarının çözümlenerek vatandaşların yıllardır tapusuz olarak kullandıkları taşınmazlarda tapu sahibi olmasının önünü açıyor. Vatandaşla Devlet arasındaki davalara son verilmesini amaçlıyor...


 

2B yasası ne için çıkarılmıştır? 


1961 Anayasasında olduğu gibi 1982 Anayasasında da belli şartlar altında orman sınırlarının daraltılmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Bu kapsamda, 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarım alanları, hayvancılıkta kullanılan araziler ve toplu yerleşim alanları Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Bu düzenlemenin, 6831 sayılı Orman Kanununun 2. maddesinin B bendinde yer alması nedeniyle, bu yerler kısaca 2B şeklinde ifade edilmektedir. 


Bugüne kadar yapılan kadastro çalışmaları sonucunda; tarla, bağ, narenciye, zeytinlik, seracılık ve hayvancılık faaliyetleri ile toplu yerleşim yerleri ve sanayi alanları gibi amaçlarla kullanılan toplam 410 bin hektar alan orman sınırları dışına çıkarılmıştır. 


Orman sınırları dışına çıkarıldığı tarih itibariyle kullanıcılarının tasarrufunda bulunan ve artık ormana geri dönüşümü olmayan bu alanlarda imar planlarının yapılamaması nedeniyle düzenli ve planlı kentleşme gerçekleştirilememiş, çarpık yerleşim yerleri oluşmuş, oluşan fiili durum sonrasında bu alanlarda kamu yatırımlarının yapılması zorlaşmış, bu yerlerden vergi alınamamış ve Devletle vatandaş arasında uzun süren hukuki ihtilaflar meydana gelmiştir. 


Söz konusu hukuki ve fiili sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla 2B alanlarının değerlendirilmesine ilişkin hükümlerin de yer aldığı 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir.


6292 sayılı Kanun ile; mülkiyet sorunları çözümlenerek vatandaşlarımızın yıllardır tapusuz olarak kullandıkları taşınmazlarda tapu sahibi olması, 2B alanlarında kalması nedeniyle tapuları iptal edilenlerin mağduriyetleri giderilerek tapularının bedelsiz olarak iade edilmesi, fiili durumun hukuki zemine kavuşturulması böylece vatandaşla Devlet arasındaki davalara son verilmesi, gecekondu ve kentsel dönüşüm projeleri yapılarak çarpık ve plansız yerleşimlerin düzenlenmesi ayrıca, yapılacak satış işlemleri sonucunda elde edilen gelirlerden; afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi, nakledilecek orman köylülerine ait taşınmazların kamulaştırılması, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi, orman sınırları dışına çıkarılan alanların en az iki katı verimsiz orman alanlarının ıslahı ve yeni orman alanlarının tesisi amaçlanmaktadır.  Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com