2B yasası nedir?

2B yasası nedir? 2B yasası nedir?

2B yasası nedir?: 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2 nci maddesinin (B) bendine göre 31/12/1981 tarihinden önce orman niteliğini tam olarak kaybederek Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, kısaca 2B olarak ifade ediliyor...2B yasası nedir?


6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2 nci maddesinin (B) bendine göre 31/12/1981 tarihinden önce orman niteliğini tam olarak kaybederek Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, kısaca 2B olarak ifade ediliyor...


2B alanlarının fiili kullanım durumu!


Kullanım şekli              Miktar (Ha.)              Oran (%)


Köy yerleşim alanı           7.035                          1,7

Belde yerleşim alanı         8.514                           2

İlçe yerleşim alanı            6.624                          1,6

Sera alanı                        2.365                           0,6

Narenciye alanı                8.041                           1,9

Zeytinlik,fıstıklık,bağ,bahçe    111.115                27

Otlak,yaylak,kışlak          35.419                        8,6

Diğer ekili alanlar            230.887                       56,3

Toplam(Yaklaşık)           410.000                       100


2B yasası, kamuoyunda 2B olarak bilinen Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanundur.Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com