2.derece ipoteğin 1. dereceye yükselmesinde ilgililere tebliği!

2.derece ipoteğin 1. dereceye yükselmesinde ilgililere tebliği! 2.derece ipoteğin 1. dereceye yükselmesinde ilgililere tebliği!

2.derece ipoteğin 1. dereceye yükselmesinde ilgililere nasıl tebliğ edildiği, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından açıklanıyor. İşte 2.derece ipoteğin 1. dereceye yükselmesinde ilgililere tebliği...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

2.derece ipoteğin 1. dereceye yükselmesinde ilgililere tebliği!

2.derece ipoteğin 1. dereceye yükselmesinde ilgililere nasıl tebliğ edildiği, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından şu şekilde açıklanıyor;


Birinci derecede tesis edilen ipotekler fek edildiğinde, 2. Derecede bulunan ve serbest dereceden yaralanma hakkı olan ipotek alacaklılarına bilgi verilmediği; saptanmıştır.Eksikliklerin giderilerek, yeni uygulamalarda bu hususa dikkat edilmesi gerekir.     


Tapu Dairesi Başkanlığınca tenkide iştirak edilmemekle birlikte;  Türk Medeni Kanununun 871'nci maddesi, "Aynı taşınmaz üzerinde  farklı sıralarda kurulmuş bulunan rehin haklarından birinin terkin edilmiş olması, sonraki sırada yer alan rehinli alacaklıya boşalan dereceye geçme hakkı vermez. Terkin edilen rehin hakkı yerine yeni bir rehin hakkı kurulabilir. 


Sonraki sırada yer alan rehinli alacaklılara boşalan dereceye geçme hakkı veren sözleşmelerin geçerliliği, resmî şekilde yapılmalarına; aynî etki sağlamaları, tapu kütüğüne şerh verilmelerine bağlıdır" hükmündedir. 


Bu nedenle serbest dereceden istifade hakkı bulunan 2. derecedeki bir ipotek, 1 .derecede bulunan ipoteğin terkin edilmesiyle birlikte herhangi bir işlem yapılmaksızın boşalan dereceye yükseleceğinden, 2. derecedeki ipotek alacaklısına bildirimde bulunulması gerekmemektedir. Banka ipotekli ev 2. ipotek yüzünden satılır mı?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com
pus