5 soruda kira geliri vergisi 2. taksit ödemesi!

5 soruda kira geliri vergisi 2. taksit ödemesi! 5 soruda kira geliri vergisi 2. taksit ödemesi!

Gelir Vergisi Kanunu’na göre kira geliri elde eden mükelleflerin her yıl düzenli olarak beyanname vermesi gerekiyor. Gelir vergisi 2. taksit ödemesi için bugün son gün...Gelir Vergisi Kanunu kapsamında gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabi tutuluyor. Gelir vergisine tabi gelir unsurları; ticarî kazanç, ziraî kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan meydana geliyor.

Konut ve iş yerleri üzerinden belirli miktarlarda kira geliri elde edenlerin beyanname vermesi gerekiyor. 1 Temmuz 2020 günü başlayan vergi ödemeleri bugün sona eriyor.

1- Kimler kira geliri vergisi ödeyecek?

-Kira beyannamesinin hazır beyan sistemi üzerinden (http://intvd.gib.gov.tr/hazirbeyan/) verebilirsiniz.
-Kira gelirlerinin vergisi, Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte gib.gov.tr üzerinden ödenebiliyor.
-Kiraya verilen gayrimenkul, kiracı tarafından hem konut hem de iş yeri olarak kullanırsa (home-office) elde edilen kira kazancına konut istisnası uygulanmıyor.
-Depozito kira geliri sayılmıyor.
-Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ödenen katkı payları ve kazançlardan indirim konusu yapılamaz.
-Boş olan ve kira geliri elde edilmeyen taşınmazlar için beyanname verilmesine gerek yok. Ama bağlı olunan vergi dairesine bilgilendirme yapılmalı.
-Tapu sahibi başka kişi, kirayı elde eden başka biri olması halinde tapu sahibinin beyanname vermesi gerekiyor.
-Emekli de olsanız kira geliriniz istisna tutarı 5 bin 400 TL'yi aştığı sürece beyanname vermelisiniz.

2- Kira geliri nasıl hesaplanıyor?

Kira gelir vergisi hesaplamada en kolay yöntem olan götürü gider yönteminde, elde ettiğiniz toplam kira gelirinden istisna bedeli düşülüyor ve kalan tutar kaçıncı vergi dilimine giriyorsa ona göre vergilendiriliyor.

3- Kira geliri vergisinden kimler muaf?

Sadece konut kira gelirleri için geçerli olan ve 2019 yılında 5 bin 400 lira olarak uygulanan istisnadan aşağıda sayılan mükellefler yararlanamıyorlar:

a. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar,

b. İstisna haddi üzerinde konut kira geliri elde edip beyan etmeyen veya eksik beyan edenler,

c. İstisna haddinin üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, beyana tabi olup olmadığına bakılmaksızın, elde ettikleri gelirlerin (ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar) gayri safi tutarları toplamı 148 bin lirayı aşanlar.

4- Vergi dairesine gitmeden ödemeler yapılabilir mi?

Beyanname verecek olanlar dahi vergi dairesine hiç gitmeden bütün işlemlerini internet aracılığıyla yapabiliyor. Bunun için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde (www.gib.gov. tr) yer alan “Hazır Beyan Sistemi” kullanılıyor. Bu sistemde, kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin bilgiler, 2019 yılında tahsil edilen kira tutarları yazılarak gider yöntemi seçimi yapılıyor. Gerçek gider seçildiyse tek tek giderlerin yazılması isteniyor. Bütün bilgiler girilip beyanname son haline getirildikten sonra onaylanıyor ve tahakkuk fişi de çıkınca beyan işi tamamlanıyor.

5- Kira geliri vergisi kredi kartıyla verilebiliyor mu?

Gayrimenkullerin kiraya verilmesiyle elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak belirtiliyor ve gelir vergisine tabi tutuluyor. Gayrimenkul sahipleri de koronavirüs kapsamında alınan tedbirler sebebiyle ödemelerini kredi kartıyla yapabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, vergi daireleri tarafından tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor. Bu kapsamda, gayrimenkul-menkul sermaye iradı, veraset ve intikal vergisi gibi ödemeler de internet üzerinden yapılabilecek.

Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Verginizi ödemeyi unutmayın!