5 soruda kiracı depozito iadesi!

5 soruda kiracı depozito iadesi! 5 soruda kiracı depozito iadesi!

Konut ve işyeri kiralamalarında kiracıların yaptığı masraflar arasında depozito da yer alıyor. Peki, kira depozitosu ne kadar? Kira depozitosu ev sahibine nasıl ödenir? İşte sorularınızın yanıtı..Gayrimenkul kiralamalarında kiracının eve taşınmadan önce yaptığı masraflar arasında depozito bedeli de geliyor. Kiracının güvence vermesi olarak nitelendirilen depozito belli bedelde talep edilebiliyor.


Mal sahibi, kanunda belirtilen sınırın üstünde depozito talep edemiyor. Depozito, kanunen kira bedeli olmuyor; yaşanacak zararların teminatı olarak alınıyor. 


Ancak kira süresinin sona erdiği dönemde kiracı son kira borcunu ödemediyse; zararın giderilmesi için bu kira borcu depozitodan düşülüyor.


Peki, kira depozitosu ne kadar? Kira depozitosu ev sahibine nasıl ödenir? Kira depozitosu kiracıya nasıl geri ödenir? Kira depozito hangi hallerde geri alamaz? İşte yanıtı;


1- Kiracının depozitosu ile ilgili esaslar hangi maddede yer alıyor?

Kiracının depozitosu ile ilgili esaslar, Borçlar Kanunu kapsamında Kira Sözleşmesi bölümünün "Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları" başlıklı ikinci ayrımında "Kiracının güvence vermesi" başlıklı madde 342'de açıklanıyor.


2- Kira depozitosu ne kadar?

Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamıyor. Kira depozitosu, "kira bedeli" olmadığı için damga vergisine tabi tutulmuyor. 


3- Kira depozitosu ev sahibine nasıl ödenir?

Güvence olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır, kıymetli evrakı ise bir bankaya depo eder. 


4- Kira depozitosu kiracıya nasıl geri ödenir?

Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebiliyor.


Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlü oluyor.


5- Kira depozito hangi hallerde geri alamaz?

Kira depozitosu geri alma işlemi için ev sahibi ile mutabakata varıp kiracının evde hasar oluşturması durumunda bedel olarak kira depozitosundan kesinti yapılabiliyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com