Çukurova Balkon

5 yıl içinde satılan evin vergisi nasıl hesaplanır?

5 yıl içinde satılan evin vergisi nasıl hesaplanır? 5 yıl içinde satılan evin vergisi nasıl hesaplanır?

Değer artış kazancı vergisi taşınmaz malların edinim tarihinden itibaren 5 sene içerisinde elden çıkarılması halinde ödeniyor. Peki, 5 yıl içinde satılan evin vergisi nasıl hesaplanır?


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


5 yıl içinde satılan evin vergisi nasıl hesaplanır?

Değer artış kazancı vergisi taşınmaz malların edinim tarihinden itibaren 5 sene içerisinde elden çıkarılması halinde ödeniyor. Gelir Vergisi Kanunu gereğince bu vergiyi istisna haddinden yüksek gelir elde edenler ödüyor.


Kanunen, mal ve haklar bedelsiz olarak edinilmişse bu mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilmiyor.


Bunun dışında, iktisap şekli ne olursa olsun söz konusu mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendiriliyor.


Örneğin; Bayan (A) 10.07.2013 tarihinde kendisine miras yoluyla intikal eden apartman dairesini, 16.09.2013 tarihinde satmıştır. Satışa konu apartman dairesinin bedelsiz olarak (veraset yoluyla) intikal etmesi nedeniyle, Bayan (A)'nın bu satıştan elde ettiği gelir, değer artış kazancı olarak vergilendirilmeyecektir.


Değer artış kazancı istisna tutarı:

2015 yılı için: 10.600 TL


Satışın 2014 yılında yapıldığı farz edersek:

32.041 TL-9.700 TL= 22.341 TL (vergiye tabi tutar)


01.02.2010 yılında 120.000 TL’ye alınan bir konut 01.03.2014 yılında 200.000 TL satılıyor. 

Endeks artış oranı:  

01.02.2010 ÜFE oranı: 166,52

01.03.2014 ÜFE  oranı:232,27

(232,27-166,52)/166,52 : 0,39  yüzdelik dilim ile hesaplandığından sonuç %39 olur. %10 geçtiği için vergiye tabidir.


Örnek durumun vergi hesaplaması:

Alış ve satış aylarından bir önceki ayın ÜFE oranlarının bölümü ile alış fiyatı çarpılır:

120.000 TL*(232,57/166,52)= 167. 957 TL


Çıkan sonuç gayrimenkulün satış fiyatından çıkartılır:

200.000 TL-167.959 TL= 32.041 TL (İstisna Öncesi değer artış kazancı)Değer artış kazancı vergisi 2. taksit ödemeleri!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com