Çukurova Balkon

Değer artış kazancı vergisi 2. taksit ödemeleri!

Değer artış kazancı vergisi 2. taksit ödemeleri! Değer artış kazancı vergisi 2. taksit ödemeleri!

Gerçek kişilerin sahip oldukları gayrimenkulleri elden çıkarmalarından doğan kazanç, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında vergilendiriliyor. Vergi iki taksitte ödeniyor. İşte değer artış kazancı vergisi 2. taksit ödemeleri..


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Değer artış kazancı vergisi 2. taksit ödemeleri!

Gerçek kişilerin sahip oldukları gayrimenkulleri elden çıkarmalarından doğan kazanç, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında vergilendiriliyor.


Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin 6 ıncı bendi uyarınca, aşağıda belirtilen mal ve hakların 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancının konusunu oluşturmaktadır.


• Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,

• Voli mahalleri ve dalyanlar,

• Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,

• Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları.


Yukarıdaki kanun maddesi gereğince değer artış kazancı vergisi, edinim tarihinden itibaren 5 sene içerisinde elden çıkarılan taşınmaz mallar için ödeniyor. 


Ancak satışa konu olan mal ve haklar bedelsiz olarak edinilmişse bu mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilmiyor.


Değer artış kazancı vergisi taksit ödemeleri

Değer artış kazancı vergisi, bir önceki sene içerisinde yapılan satış için yapılıyor. Elde edilen kazancın istisna haddini aşması halinde ödemeler iki eşit taksit halinde yapılabiliyor.


Değer artış kazancı vergisi 1. taksiti Mart ayında, 2. taksiti ise Temmuz ayında ödeniyor.


Değer artış kazancı vergisi hesaplama örneği!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com