5737 sayılı Kanunda değişiklik yapıldı!

5737 sayılı Kanunda değişiklik yapıldı!

2 Ağustos 2013 Cuma günü, 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre 5737 sayılı Kanunda değişiklik yapıldı...


5737 sayılı Kanunda değişiklik yapıldı!

Bugün, 2 Ağustos 2013 Cuma günü, 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 49. maddesine göre 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 24. maddesinde değişiklik yapıldı.


MADDE 49 – 

5737 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 24- Kiraya verilen veya tahsis edilen Genel Müdürlük ve mazbut vakıf taşınmaz mallarının, yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı, kullananları tarafından Genel Müdürlük adına sigortalanması zorunludur.


Vakıf kültür varlıklarının sigorta işlemlerinde bedel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılan yapı yaklaşık birim maliyetleri V. Sınıf (D) Grubu Yapılar birim fiyatı ile taşınmazda yer alan taşınırların değeri dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.”

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com