5A Tasarım Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

5A Tasarım Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

5A Tasarım Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Silivri'de 100 bin TL sermaye bedeli ile İlker Rodin Sayı tarafından kuruldu.


5A Tasarım Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Silivri'de 100 bin TL sermaye bedeli ile İlker Rodin Sayı tarafından kuruldu.

5A Tasarım Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:

1- Her türlü inşaat,mühendislik, mimarlık taahhüt ,tasarım ve proje işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Her türlü konut,ticarethane,sanayi tesisleri,işyerleri, fabrika,yol,baraj,limanlar,okul ve hastane binaları,sportif tesisler,turistik dinlenme tesisleri,otel,motel,kamping, pansiyon,eğlence yerleri ile tatil köyleri,yiyecek yerleri, kantin,büfe,lokanta inşa etmek,kurmak,satmak,kiraya vermek, kiralamak,satın almak,inşa ettirmek ve bunlar için gerekli pazarlama örgütleri kurmak mevcutlara iştirak etmek 3-Şirket orman ürünleri alanında ham maddesi tomruk,odun,işlenmiş haldeki kereste vb. emtianın ,sunta,mdf,kontrplak,pleymuth,profil ,kapı,mobilya ,parke, pervaz vb. türdeki işlenmiş ağaç mamüllerinin ,yarı mamüllerinin ilk madde ve yardımcı madde olarak iç ve dış ticaretini yapmak. 4- Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak 5-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 6- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 7- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 8-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 9- Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 10- Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 11-Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 12- Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak.. 13- Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 14- Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 15- Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek 16- Her türlü emlak,her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar,marketler,depolar,soğuk hava depoları,villa tatil köyleri,devre mülk,apart otel,motel,kamping gibi turistik tesisler ,organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri ,mesken,ev,apartman,işyeri ,arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak,kiralamak,kiraya vermek;bahçe,tarla,ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek.Gayrimenkuller üzerine irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Sirketin genel olarak istigal konusunu gerçeklestirmek için; a)Sirket; istigal konusu ile ilgili her türlü temsilcilik ,mümessillik,distribüt.rlük,komisyonculuk ve aracılık faaliyetlerinde bulunabilir.Bu Faaliyetleri bizzat yapabilir veya baska sahıs ve firmalara yaptırabilir. b)Sirket; konusu ile ilgili kurulmus ve kurulacak sirketlere ortak olabilir veya hisse satın alabilir. c)Sirket; Istigal mevzunu gerçeklestirmek için yurt içinden veya yurt dısından orta ve uzun vadeli krediler alabilir,bu krediler için gerekli oldugu takdirde menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek,rehin ve isletme rehini tesis ettirebilir. d)Sirket ; istigal mevzuu ile ile ilgili olarak mahkeme ihtira beratı,ustalık mülkiyet haklarını iktisap etmek,devir ve ferag etmek ve bunlar üzerinde lisans anlasmaları yapmak. e)Sirket ; faaliyetleri ile ilgili yurt içinde ve yurt dısında her türlü reklam yapar,sergi ,fuarlar ve kongrelere istirak edebilir. f)Sirket; faaliyet konusu ile ilgili yurt içinden ve yurt dısından her türlü makine ve teçhizatları ithal edebilir g) Her türlü gayrimenkuller alabilir,satabilir,kiralar,kiraya verir,bunlar üzerinde ayni ve sahsi Her türlü hakları tesis edebilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Sirket gayrimenkuller Uzerinde irtifak,intifa,sükna,gayrimenkul mülkiyeti tesis edebilir. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres:  Selimpaşa Mah. 6093 Sok. Natüral Apt No:68 Silivri