Çukurova Balkon

7 soruda apartman görevlisi!

  7 soruda apartman görevlisi! 7 soruda apartman görevlisi!

Apartman görevlileri, bir apartmanda tam zamanlı olarak çalışabildiği gibi, binada haftada bir gün apartman ve bahçe temizliği, her akşam çöplerin toplanması gibi işleri yarı zamanlı olarak yapabiliyor. Peki apartman görevlisi 2017 maaşı ne kadar? Apartman görevlisi kaç saat çalışır? diyorsanız işt


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


 

Apartmanın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetler için apartman görevlileri çalıştırılıyor.

 

Kapıcı olarakta ifade edilen apartman görevlilerinin hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutlarına ilişkin usul ve esasları, Konut Kapıcıları Yönetmeliğinde düzenleniyor.

 

Peki apartman görevlisi 2017 maaşı ne kadar? Apartman görevlisi kaç saat çalışır? apartman görevlisi bayram izni kullanır mı? diyorsanız işte yanıtı...

 

1- Apartman görevlisi maaşı 2017 ne kadar?


Apartman ve konut sitelerinde çalışan konut kapıcı görevlilerine İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenmesi zorunlu oluyor. 429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.


Apartman görevlisi maaşı 2017 


01 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 arası brüt asgari ücret: 1.777,50 T.L.

SGK matrahı: 1.777,50 T.L.

SGK Primi(%14): 248,85 T.L.

İşsizlik Primi (%1)17.77 T.L.

Gelir vergisi: Muaf olduğu için kesilmez.

Damga vergisi: Muaf olduğu için kesilmez.

Kesinti toplamı:266,62 T.L.

Net maaş:1.510,88 T.L.

İşveren işsizlik primi (%2): 35,55 T.L.

SGK İşveren payı(%20,50) (Teşviksiz):364,38 T.L.

İşverene toplam maliyeti: 2.177,43 T.L.


(Hesaplama verileri sgkhocası'ndan alınmıştır.)


2- Apartman görevlisi kaç daireye bakar?

Kapıcıların bakacağı daire sayısı ile ilgili herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Kapıcı genel olarak çalıştığı apartmanın tüm dairelerinden sorumlu oluyor.


3- Apartman görevlisi çalışma saatleri nedir?

Apartman görevlileri ,Pazar günleri dışında 7.5 saat hesabı ile haftada 45 saat çalışıyor. Örnek günlük iş süresi tespiti şu şekilde;


06.30 - 09.30 (3saat çalışma)


09.30 - 13.00 (Ara dinlenmesi)


13.00 -14.30 (1.5 saat çalışma)


14.30 - 18.00 (Ara dinlenmesi)


18.00 - 21.00 (3 saat çalışma)


45 saatten fazla çalışılması durumunda; her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarı yüzde 50 yükseltililerek ödeniyor. Apartman yönetimi isterse yüzde 50'den yüksek oranda zamlı ücret ödeyebiliyor.  


4- Apartma görevlisi kira öder mi?

Kapıcı yönetmeliği gereğince, kapıcıya görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemiyor.

 

5- Apartman görevlisinin görev sorumlulukları nelerdir?

Kapıcının görev ve sorumlulukları şunlardır:


a) Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,

b) Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

c) Anataşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,

d) Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,

e) Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,

f) Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,

g) Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,

h) İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.


6-Apartman görevlisi bayram izni kullanabilir mi?

Apartman görevlsii bayram izni de kullanabiliyor. Bayram izni süreleri şu şekilde sıralanıyor: 


Ramazan Bayramı:  Arefe günü saat 13:00 te başlar ve 3.5 gündür.

Kurban Bayramı: Arefe günü saat 13:00 te başlar ve 4.5 gündür.


7- Apartman görevlisi yıllık izin hakkı nedir?

İş kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere "yıllık ücretli izin hakkı"tanınması nedeni ile apartman görevlileri de yıllık izin hakkına sahip oluyor.


Yıllık ücretli izin hakkını kazanabilmek için, o işyerinde, deneme süresi'de içinde olmak üzere en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemiyor. 


Kapıcı yıllık izin süreleri: 

1 yıldan 5 yıla kadar olanlara yılda 12 gün. 

5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara yılda 18 gün. 

15 yıl ve daha fazla olanlara yılda 24 gün, yıllık ücretli izin verilir. 

18 ve daha küçük yaştaki işçilere verilecek  yıllık ücretli izin 18 günden az olamaz. Yıllık ücretli izine ilişkin ücret kapıcının izne başlamasından önce peşin veya avans olarak ödeniyor.
Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com