8 maddede sitelerde yönetim ve denetim kurulları!

8 maddede sitelerde yönetim ve denetim kurulları! 8 maddede sitelerde yönetim ve denetim kurulları!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "Sitelerde yönetim ve denetim kurulları" konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "Sitelerde yönetim ve denetim kurulları" konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...


Siteler kat maliklerinin aldıkları kararlara göre yönetilir. Kat malikleri bu yönetme işini atadıkları yönetim kurulları, denetimi de denetim kurulları üzerinden yaparlar. Yönetim ve denetim kurullarını arasındaki bazı farklar aşağıdaki gibidir:

1.Sitelerde yönetici/yönetim kurulları kanuni bir zorunluluk iken; denetici ancak yönetim planında tanımlanmışsa oluşturulur, oluşturulması kanuni bir zorunluluk değildir.

2.Yönetim kurulları malikler karşı aynen bir vekil gibi sorumlu iken, denetim kurullarının hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.Yönetim kurulunun aleni-askılı duyurusu kanuni bir zorunlulukken, denetim kurullarının aleni-askılı duyurusu şart değildir.

4.Yöneticilerin kat maliki olması gerekmezken, deneticilerin kat maliki olması zorunludur ve malikliğini kaybeden denetici resen istifa etmiş sayılır.

5.Yönetim kurullarının maliklere karşı yılda asgari bir defa hesap verme zorunluluğu var iken, deneticilerin benzeri bir sorumluluğu yoktur.

6.Yöneticilerden teminat istenebilir ve yönetici de bir ücret talep edebilirken, deneticilerden teminat istenemez, deneticiler de bir ücret talep edemezler.

7.Yöneticiye husumetle dava açılabilir, ancak deneticilere husumet yönlendirilemez.

8.Sitenin yönetiminden vekil sıfatı ile yöneticiler sorumlu iken, denetim sorumluluğu kat maliklerinindir.


www.konutsitesiyonetimi.com

Nihat DÖNMEZ Site Yönetimleri Danışmanı