27 / 06 / 2022

Acarkent Sitesi'nde icradan 4.2 milyon TL'ye satılık villa!

Acarkent Sitesi'nde icradan 4.2 milyon TL'ye satılık villa!

İstanbul İli Beykoz İlçesi'nde bulunan Acarkent Sitesi'ndeki villa Beykoz İcra Dairesi tarafından 11 Kasım 2015 günü saat 15:00 ile 15:05 arası açık artırma usulüyle ihale edilecek.İstanbul Beykoz'daki Acarkent Sitesi'nde yer alan villa 4 milyon 250 bin TL bedelle Beykoz İcra Dairesi tarafınca satışa çıkacak.


Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, 6 Parsel No, Çavuşbaşı Köyü Acarkent MahallesiMahalle/Mevkii, B Blok 439 Blok dublex villa Bağımsız Bölüm 1 -Tapu Kaydı Dosyada mevcut TAKBİS çıktısı tapu kaydına göre; Beykoz İlçesi Çavuşbaşı Mahallesi2.291280,00 m2 yüzölçümündeki, 1-2 pafta 6 parselde Kat Mülkiyeti kurulmuş olup;380/615750 arsa paylı Dubleks Villa vasfındaki B Blok 439 nolu bağımsız bölümün 14 hissesi bir borçluya, ve 1/2 hissesi diğer borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmazın tapu kaydında ihtiyati haciz ve haciz şerhleri bulunmaktadır.Beykoz ilçesi Çavuşbaşı Mahallesi 1-2 pafta 6 parselde bulunan taşınmaz ; Acarlar Mahallesi Acarkent Sitesi, E Kapısı, 8. Cadde, 48 Sokak, B 439 adresindedir. Dava konusu taşınmaz Özel Medicalpark Tıp Merkezi, Acarkent Doğa Koleji ve Collesium Acarsize alışveriş merkezine yakın konumdadır. Taşınmazın bulunduğu Acarkent Sitesi; etrafı yüksek duvarlarla çevrili, kamera kontrol sistemi ile donatılmış, 24 saat özel güvenliği olan bir sitedir. Site içerisinde; sosyal aktivite alanları, ticari birimler, kafeterya, yüzme havuzu, spor tesisleri, çarşı, sinema, eğitim kurumları, eğlence merkezleri, fitness center,sağlık kuruluşları ve banka şubeleri bulunmaktadır. Nitelikli peyzaja sahip yüksek güvenlikli site içersinde otopark alanları yürüyüş alanları ve yeşil alanlar mevcuttur. Dava konusu taşınmazın merkezi noktalara kuş uçuçu uzaklığı; İstanbul boğazına 3350 metre E-80 Anadolu Hisarı bağlantı yoluna 1350 metre, Beykoz Hükümet Konağına 3500 metre, Kavacık Kavşağına 4350 metre mesafededir. Acarkent Sitesinin çevresinde Beykoz Konakları Ihlamur Konakları ve benzeri siteler bulunmaktadır. Altyapı ve Ulaşım olanakları tam olan bölgedeki sitelerde, bulunan aylık nizamda inşa edilmiş villalarda üst gelir grubuna mensup kişiler ikamet etmektedir. Taşınmaza ulaşım kolaydır.Belediye ve altyapı hizmetlerinin tamamından yararlanabilir durumdadır.Yapmış olduğumuz araştırmada; 2015 yılında dava konusu taşınmazın bulunduğu Site içerisinde, benzer özelliklere sahip B tipi villaların, konumuna göre 3.500.000,00-5.000.000,00 TL aralığında satışa konu edildiği sonucuna varılmıştır.


Adresi : Acarkent 48. Sok. B.439 villa

Yüzölçümü : 2.291.280,00

Arsa Payı : 380/615750


İmar Durumu : Beykoz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.11.2015 tarih ve 1809 sayılı yazısında, Beykoz Çavuşbaşı 1-2 pafta 6 parsel sayılı yer İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 115.11.1995 gün ve 7755 sayılı kararıyla tespit edilen doğal sit alanında (Beykoz İlçesi Mücavir alanında kalmaktadır.) 05.06.1996 gün ve 8284 Sayılı karar eki 1/25.000 ölçekli Sit Derecelendirme paftasına 2. Derece doğal sit alanı olarak tanımlanmış alanda kalmaktadır. ?Orman Bakanlığından alınan 30.03.1987 tarih ve 0698 sayılı ön izin; 22.12.1987 tarih ve 21 olur sayılı kesin izin doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Orman Bakanlığınca onaylı 12.04.1998 tarihli 1/1000 ölçekli vaziyet planı ve avan projelerine uygun olarak 117 adet A tipi Villa, 835 adet B tipi Villa, 500 adet C tipi Villa ile sosyal ve ticaret tesisleri için (Kulüp Binası-Kapalı Spor Salonu-İdari Hizmetler Binası-Kolej+Spor Salonu-İlkokul+Spor Salonu-Ticaret Merkezi(l-2)-Çarşı Kültür Merkezi-Hastane-Akaryakıt İstasyonu-Depolama Tesisleri-Satış Birimleri-Lojmanlar-Kır Kahveleri) 21.04.1988 tarihinde yapı ruhsatı verilmiştir.B 439 nolu bağımsız bölüme 26.12.2002 tarihinde Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan) verilmiştir. 


Kıymeti : 4.250.000,00 TL

KDV Oranı : 18

1. Satış Günü : 11/11/2015 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü : 16/12/2015 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : Beykoz İcra Müdürlüğü Beykoz Adliyesi Beykoz


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/27 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/09/2015