10 / 08 / 2022

Acarkent'te 4.5 milyon TL'ye icradan satılık villa!

Acarkent'te 4.5 milyon TL'ye icradan satılık villa!

Beykoz İcra Dairesi, Beykoz Acarkent Sitesi'nde yer alan villayı satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 4 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.
T.C. BEYKOZ İCRA DAİRESİ

2016/2644 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI Beykoz Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünce düzenlenen 15.12.2016 tarihli tapu kaydına göre; Çavuşbaşı köyü Saip Molla çiftliği 6 parsel sayılı 2291280.00 m2,miktarındaki taşınmaz üzerinde kurulmuş olan kat mülkiyetine göre 380/615750 arsa paylı B Blok 398 nolu bağımsız bölümün (dubleks villa) tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde takyidat mevcuttur.

GAYRİMENKULÜN İMAR DURUMU : Beykoz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.11.2016 tarih E.43104 sayılı yazısına göre; Çavuşbaşı Köyü 1-2 pafta 6 parsel sayılı yer İstanbul III numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.1 1.1995 gün ve 7755 sayılı kararı ile tespit edilen Doğal Sit alanında kalmaktadır. 05.06.1996 gün 8284 sayılı kararı eki 1/25000 ölçekli sit derecelendirme paftasında II. Derece doğal sit alanı olarak tanımlanmış alanda kalmaktadır. Orman Bakanlığından alınan 30.03.1987 tarih ve 0698 sayılı ön izin, 22.12.1987 tarih ve 21 olur sayılı kesin izin doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Orman Bakanlığınca onaylı 12.04.1988 tarihli 1/1000 ölçekli vaziyet planı ve avan projelerine uygun olarak 117 adet A tipi villa, 835 adet B tipi villa, 500 adet C tipi villa ile diğer sosyal ve ticaret tesisleri için 21.04.1988 tarihinde yapı ruhsatı verilmiştir. B Blok 398 nolu bağımsız bölüm olan villaya yapı kullanma izni (iskan) verilmiştir. 

GAYRİMENKULÜN HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu B Blok 398 no.lu dubleks villa Acarkent Sitesi içinde 38. sokak no:6 adresinde kayıtlıdır. Bahçe katı, zemin katı, 1.Normal kat ve çatı katı olmak üzere toplam dört kattan meydana gelmekte olup kullanım alanı 381.18 m2.dir. 15 yaşlarındaki villanın bir adet açık oto garajı ve açık havuzu bulunmaktadır. Acarkent Sitesi etrafı duvarlarla çevrili, konut, işyeri, sosyal, kültürel, spor ve ticari tesisleri mevcut olan bir sitedir. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü TEM otoyolu bağlantı yoluna kısmen cepheli ve yakındır. Yanında Beykoz Konakları bulunmaktadır. Üst gelir seviyesine hitap eden siteye ulaşım kolaydır.

Kıymeti: 4.500.000.00 TL 

1. Satış Günü: 30/05/2017 günü 14:10-14:15 arası

2. Satış Günü: 04/07/2017 günü 14:10 -14:15 arası

KDV Oranı :%18

Satış Yeri: Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi -


Satış şartları

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2644 TLMT. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.