Adana Sarıçam'da 12 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Adana Sarıçam'da 12 milyon TL'ye icradan satılık arsa! Adana Sarıçam'da 12 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Adana İli Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 12 milyon TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Adana İli Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 12 milyon TL bedel ile icradan satışa sunuldu.

 

Özellikleri :  Adana  İli, Sarıçam İlçesi, 139 Ada, 5 Parsel, SULUCA Mah., Taşınmaz Adana İli Sarıçam İlçesi, Suluca mah. 139 ada 5 parsel sayılı arsadır. Arsa alanı 46.199,42 m² dir.

 

Adana Hacı Sabancı Organize San. Bölge Müdürlüğünün dosyada bulunan yazısı ekinde sunulan imar durumu belgesine göre dava konusu Suluca Mah. 139 ada 5 sayılı parselin 'Sanayi' fonksiyonlu olduğu, Emsal:0,70 (Yoğunluk) koşullarında yapılaşmaya uygun olduğu, yapı nizamı ile kat adeti koşullarının serbest bırakıldığı yazılıdır.Arsanın değerlemesi bu koşullar dikkate alınarak yapılmıştır. Taşınmazın bulunduğu parsel, OSB 11. Cadde 139 ada 5 parsel Suluca/Sarıçam/ADANA adreslidir. Taşınmaz arsa, otoyol hattının güneyinde bulunmaktadır. Güneyde bulunan 1. bölgede yol, su elektrik ve doğalgaz ile ilgili altyapı olanakları yeterli seviyededir. Değer tespitinde taşınmazın otoyolun güneyinde olması hususununolumlu etkisi dikkate alınmıştır.Taşınmazın bulunduğu yer düz bir arazi şekline olup güneybatısında bulunan kısımlar tesviye ve dolgu gerektirmektedir. Değere olumsuz etkisi bulunan bu hususta dikkate alınmıştır. Parselin orta batısındabulunan 150 m²tamamen sac malzemeden yapılmış vasıfsız depo ise taşınır malzemeden mamul olduğu için değer kapsamı dışında tutulmuştur. Parseli çevreleyen 4 hat boyunca bulunan 528 adet servi 3 adet çam 3 adet zeytinağacı ise bilirkişi ziraat mühendisi tarafından değerlendirilmiştir. Ağaçlar yerinde odun değeri olara değerlendirilecekir. Toplam 534 ağacın değeri 54.300,00 TL dir. Adana ile Sarıçam ilçesi Suluca Mah. 139 ada, 5 parsel sayılı arsanın keşif tarihi itibariye zemin değeri; 260,00 TL/m² üzerinden 12.011.849,20 TL olup ağaç değeri ile birlikte toplam değeri: 12.066.149,20 TL olduğu mahkeme bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

 

Kıymeti : 12.066.149,20 TL
1. Satış Günü : 16/01/2018 günü 13:30 - 13:40 arası
2. Satış Günü : 13/02/2018 günü 13:30 - 13:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (107/B Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/B SEYHAN / ADANA

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/10574 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/11/2017