Adana Seyhan'da 2 milyon TL'ye icradan satılık otel ve arsası!

Adana Seyhan'da 2 milyon TL'ye icradan satılık otel ve arsası!T.C. Adana 3. İcra Müdürlüğü Adana ili Seyhan ilçesi Sarıhamzalı köyündeki gazino ve otel arsasını 2 milyon 56 bin 872,50 TL'den satışa çıkardı. Satış, 15 Haziran 2012 Cuma günü 11:00-11:10 saatleri arasında gerçekleştirilecek


Verilen ilan şöyle;

 

T.C.  Adana  3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI      DOSYA NO: 2007/2538 SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN CİNSİ, KIYMETİ, ADETİ, EVSAFI: Borçluların Adana İli, Seyhan İlçe Sarıhamzalı Köyü 12250 ada 16 parseldeki bir gazino ve bir otel ve arsası satışa çıkarılmıştır. GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ VE KIYMETİ :Gayrimenkul, Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Köyü Hipodrum güneydoğu tarafında 46199 sk üzerinde bulunan Erbaş otel ve müştemilatının bulunduğu yerdir.Çevresi tamamen eğlence işyeri olarak yapılaşmış olan yerde olup kendiside otel gazino ve kulüp olarak kullanılmaktadır.Parselin güneydoğu tarafında gazino-kulüp olarak kullanılan yer 2 katlı her kat 225 m2 toplam oturum alanı 450 m2 dir yapı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş zeminleri karo duvarları plastic badana kapı ve pencereleri ahşap tuvaletleri yan duvarları boydan boya fayans kaplamadır. Ya-pının halihazır durumu ile yıpranma payı düştükten sonra 190.000-TL değer takdir edilmiştir. Otel binası olarak kullanılan yer parselin kuzeybatı tarafında otel olarak yapılmış zemin betonarme karkas tarzında inşa edilmiş zemin katta resepsiyon , lokanta , mutfak tuvalet lavabo düzenlenmiştir. Üst katlar otel odaları olarak kullanılmaktadır. Yapının zemini karo duvarları kısmen plastic badanalı kısmen mobilya kaplamalı . Yapının halihazır durumu ile yıpranma payı düştükten sonra 950.000,00- TL değer takdir edilmiştir. Otelin güney bitişiğindeki yapı bodrum kat zemin kat 1. kat ve teras kat olarak yapılmış yapı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş toplam inşaat alanı 600 m2 dir .Teras katın üzeri Çelik çatılı ve çatı üzeri atermit kaplamalıdır. Yapının haliihazır durumu ve yıpranma payı düştükten sonra 300.000,00-TL değer takdir edilmiştir. Parselin güney tarafında iç avlu oluştururacak şekilde parselin sınırı boyunca tek katlı betonarme karkas tarzında bina inşa edilmiş toplam 250 m2 alanlıdır. Yapının halihazır durumu ve yıpranma payı düştükten sonra 150.000,00-TL değer takdir edilmiştir. Parsel üzerinde avlu içerisinde yaklaşık 850 m2 saha betonu, karo döşeme 7 adet kamelya mevcuttur. Yapıların halihazır durumu ve yıpranma payı düşültükten sonra 65.000,00-TL değer takdir edilmiiştir. Gayrimenkulün bulunduğu yer mevkii halihazır kullanım şekli ulaşım şekli göz önüne alındığında 16 parselin tamamı 2679,15 m2 alanlı olup zemin değerine 401.872,50-TL değer takdir edilmiştir GAYRİMENKULÜN ÜZERİNDEKİ YAPILARIN VE ARSALARIN TOPLAM DEĞERİ Otelin değeri : 950.000,00-TL Gazinonu ve kulübün değeri: 190.000,00-TL Otelin güneyindeki yapı değ : 300.000,00-TL Parselin güneyindeki tek Katlı binaların değeri : 150.000,00-TL Kamelya ve beton sah değ : 65.000,00-TL Arsanın değeri : 401.872,50-TL TOPLAM : 2.056,872,50-TL olup 2.056,872,50-TL üzerinden satışa çıkarılmıştır İMAR DURUMU: Adana ili Seyhan İlçe Belediyesi İmar Müdürlüğünün 12.08.2011 tarih ve 4087/15 sayılı imar çapında Adana ili Seyhan ilçesi 12250 ada 16 parselin 2.00 yoğunluklu turistik tesis alanı olarak gösterilen alan içinde kaldığı gösterilmiştir. SatışGünleri: 1.Satış 15.06.2012 günü saat: 11.00-11.10 arası Adana Adliyesi 5.kat no:408 Seyhan/ADANA. 2-Şatış 25.06.2012 günü saat: 11.00-11.10 arası Adana Adliyesi 5.kat no:408 Seyhan/ADANA. adresinde açık arttırma suretiyle satılacaktır SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satışlar yukarıda yazılı tarih gün ve saatler arasında yukarıda belirtilen adreste açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin dilen kıymetin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahüdü baki kalmak kaydı ve şartı ile yukarıda yazılı 2. Satış günlerinde yukarıda yazılı adreste aynı saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacakların alacağını ve satış masraflarını ve değerinin %40' ını aşması suretiyle en çok artırana ihale olunur. Ancak artırma bedelinin satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevrilme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20' si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verebilir. % 18 KDV, resmi, ihale damga resmi, tapu harç ve masraflarının 1/2 si, ve tahliye, teslim masrafları alıcıya aittir, aynından doğan vergi borçları ve tellaliye satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.) Bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan dayanağı belgeler ile (15) onbeşgün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İ.İ.K.1 nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan diğer zararlardan ve ayrıca yasal faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak hiç bir hükme hacet kalmaksızın dairemizce kendilerinden tahsil edilcektir. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/2538 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin başvurana verileceği veya gönderileceği ilan olunur. İc.if. K. 126) (+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No :27 (Basın: 28839- www.bik.gov.tr)  İlan için tıklayın!