Adana Yüreğir'de icradan 5.1 milyon TL'ye satılık fabrika ve arsa!

Adana Yüreğir'de icradan 5.1 milyon TL'ye satılık fabrika ve arsa!Adana 3. İcra dairesi, Adana Yüreğir'de mülkiyeti Erdemoğlu Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait olan arsa ve fabrikayı satışa çıkardı. Söz konusu taşınmazların toplam satış bedeli 5 milyon 196 bşn 621 TL olarak belirlendi.


T.C.  Adana  3. İCRA DAİRESİ 2015/9281 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İncirlik mahallesi 238 ada, 1 parseldeki taşınmazın tamamı Erdemoğlu Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı olduğu, taşınmaz Adana Çimento Fabrikası yolu üzerinde olup, üzerinde yüksek gerilim hattı geçmektedir. Parselin Güney tarafında trafo merkezi bulunmaktadır.


Adresi : Adana-Yüreğir-İncirlik mahallesi Adana Çimento Fabrikası yolu Üzerinde 9/A kapı nolu yer 

Yüzölçümü : 3.588,53 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Adana ili, Yüreğir ilçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.07.2015 tarih, 6760 sayılı imar çapında £=1,20, Hmax=9,00 m. Sanayi alanlı içinde olduğu, Enerji Nakil Güzergahları ile ilgili TEİAŞ'tan gerekli görüş alındıktan sonra ruhsatlandınlacağı belirtilmiştir.

Kıymeti : 717.706,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 22/02/2016 günü 09:30 - 09:35 arası

2. Satış Günü : 18/03/2016 günü 09:30 - 09:35 arası

Satış Yeri : Adana Ek-2 hizmet binası İcra Daireleri 107/A satış odası


2 NO' LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İncirlik mahallesi 239 ada, 1 parseldeki taşınmazın tamamı Erdemoğlu Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı, belirtilen taşınmaz üzerinde bulunan idare binası; iki katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş, içi dışı sıvalı toplam 230 m2 alanlı, zeminleri seramik kaplama, pencereleri alüminyum ve plastik doğrama, çift camlı üst kata dıştan profil merpen ile çıkılmaktadır. Banyo tuvalet armatürleri sökülmüş, ofis olarak düzenlenmiş toplam 10 oda, banyo tuvalet, koridor olarak tertip edilmiş, Yapı yaklaşık 10 yıllık bakımsız durumda olup, yapı bedelinin 128.800,00 TL olduğu, İmalathane binası depo; Pareselin doğu tarafındaki imalat ve depolama olarak kullanılmış ana yapı zeminde 2850 m2 alanlıdır. Yapı prefabrik betonarme tarzında inşa edilmiş, içi dışı sıvalı, zeminleri özel beton kaplamadır. Dört büyük bölüm olarak düzenlenmiş üzeri renkli fleksiglas kaplama olup. kapılar sökülmüş,yapı bedelinin 843.600,00 TL olduğu. Mutfak yemekhane binası; Parselin Kuzey batı tarafından işçi soyunma yemekhane ve mutfak, banyo, tuvalet olarak kullanılan yapı tek katlı olup, içi dışı sıvalı, üzeri sandviç panel kaplamadır. Kapı ve pencereler plastik doğramadır. Zeminleri seramik kaplamadır. Yapı 130 m2 alanlı olup, doğu tarafında 15m2 alanlı deposu bulunmaktadır. Bu binaların yapı bedelinin 45.603,00 TL olduğu. Depo; Parselin batı tarafında orta kısımda bulunan depo yapısı duvarları kalmış, kapı ve üst çatısı sökülmüş halde olduğu, yapı zeminde 350 m2 olanlı olduğu, yapı duvar ve betonarme kolonlu yapı bedelinin 51.800,00 TL olduğu, Araç tamir binası; Araç tamir Binası; Parselin Batı tarafında bulunan yapı zeminde 80 m2 alanlı, Yapı Betonarme tarzında inşa edilmiş, yapı bedeli 37.760,00 TL olduğu, Sundurma; Parselin güney taraf orta kısmına bulanan çelik konstrüksiyon olarak inşa edilmiş üzeri saç örtülü etrafı açık sundurma 120 m2 alanlıdır. Zemini şap kaplamadır, yapı bedeli 31.080.00 TL'dir. Beton kaplama alan, müştemilat yapıları; Fabrika üretim binaları dışında kalan 12000 m2 alanlı kısım iş makinelerinin çalışabileceği şekilde beton yol haline getirilmiş, bahçe duvarları, imalatlarının yapı kısımlarının hali hazır durumları gözönüne alındığında mahalli 100.000,00 TL'dir. Zemin kıymeti; İncirlik mahallesi, 239 ada, 1 parseli Adana Çimento Fabrikası yolunun 100 m2 kadar doğu tarafında olup, üzerinden Yüksek Gerilim Hattı geçmektedir. Perdelin Güney Batı tarafında trafo merkezi bulunmakta olduğunu, değerinin 3.249.272,00 TL olduğu. Yapıların ve zeminin hali hazırdaki durumları itibariyle değerinin 4.478.915.00 TL olduğu anlaşılmıştır.


Adresi : Adana-Yüreğir-İncirlik mahallesi Adana Çimento Fabrikası yolu

Üzerinde 9/A kapı nolu yer Yüzölçümü :16.246.36 m2

Arsa Payı :Tam

İmar Durumu : Adana ili, Yüreğir ilçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün

27.07.2015 tarih, 6760 sayılı imar çapında E=1,20, Hmax=9.00 m. Sanayi alanlı içinde olduğu. Enerji Nakil Güzergahları ile ilgili TEİAŞ'tan gerekli görüş alındıktan sonra ruhsatlandırılacağı belirtilmiştir.

Kıymeti :4.478.915,00 TL

KDV Oranı :%18 

Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 22/02/2016 günü 09:50 - 09:55 arası

2. Satış Günü : 18/03/2016 günü 09:50 - 09:55 arası

Satış Yeri : Adana Ek-2 Hizmet binası İcra Daireleri 107/A satış odası

IBAN NQ:VAK1FBANKASI T.A.O SEYHAN ŞUBESİ TR710001500158007290493444 

VERGİ NO: 815 001 40 77 ADANA SEYHAN VERGİ DAİRESİ


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada İstekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden. ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını Özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir Örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/9281 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.