Adana'da icradan 7.4 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Adana'da icradan 7.4 milyon TL'ye satılık 2 arsa! Adana'da icradan 7.4 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Adana 10. İcra Dairesi, Adana Çukurova'da bulunan 2 arsayı satışa çıkardı. 27 Mayıs'ta ihale edilecek arsaların toplam satış bedeli 7 milyon 404 bin 900 TL olarak belirlendi.

T.C.  Adana  10. İCRA DAİRESİ 2014/12443 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli, Çukurova İlçesi, Şambayadı Mahallesi 11191 ada 3 nolu parselda kayıtlı taşınmaz tam hisse olarak Çukurova İlçe Belediyesi adına kayıtlı olup 6.162,00 m2 dir. Taşınmazın niteliği arsadır. Şambayadı Mahallesi 11191 ada 3 nolu parselin üzerinden Yüksek Gerilim Elektrik hattının geçiyor olduğu, taşınmaz parsel içersinde elektrik direği bulunmamaktadır. Parselin imar durumunun TAKS=0,20 KAKS = 0,40 H MAX =6,75mt olmasıyla yapılacak yapılaşmada yapı yüksekliğine engel teşkil etmeyeceği tespit edilmiştir. Taşınmaz mevcut haliyle boş olup doğusu ve kuzeyi faal yoldur. Kuzeyinde bulunan yolun kuzeyi iki kata imarlı olarak kısmen yapılaşmıştır. Taşınmaz Adana -Karaisalı yolunun yaklaşık 1.Km kuzeyinde bulunmaktadır. Taşınmaz ana yolun batı bitişiğindedir. Taşınmaza ulaşım özel araçlarla yapılabilmektedir. Taşınmazın Adana İli, Çukurova İlçesi sınırları içerisinde bulunması, çevresinin iki katlı imarlı villalar olarak imarlı ve yapılaşmakta olması,Belediye hizmetlerinin mevcut olması ,taşınmazın kıymetine olumlu etkileyen unsurlardır. Taşınmaz çevresi tamamen yapılaşmasını tamamlamamış olması, ticari potansiyelin olmaması, taşınmaza ulaşımın özel otolarla yapılabilmekte olması taşınmazın kıymetine etki eden olumsuz unsurlardır

Adresi: Adana İli, Çukurova İlçesi, Şambayadı Mah.

Yüzölçümü: 6.162,00 m2

Arsa Payı: TAM

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı Çukurova İlçe Belediyesi Emlak İstimlak ve Harita Müdürlüğü tanzimli 03/12/2014 tarihli imar durum belgesinde taşınmazın TAKS=0,20 ,KAKS=0,40 HMAX=6,75 Mt olduğu bildirilmiştir 

Kıymeti :1.848.600,00 TL

KDV Oranı :%18 

Kaydındaki Şerhler :İŞ BU TAŞINMAZIN EVVELİYATI İLK İMAR UYGULAMASINDA İHDASEN OLUŞAN BU HİSSELER MALİYE HAZİNESİ ADINA TESCİL EDİLMESİ GEREKİRKEN,SEYHAN BELEDİYESİ ADINA TESCİL EDİLEREK DÜZENLEMEYE TABİ TUTULMUŞTUR ADANA ADLİYESİ

1. Satış Günü: 27/05/2016 günü 11:15 - 11:25 arası

2. Satış Günü: 27/06/2016 günü 11:15 - 11:25 arası

Satış Yeri: ADANA ADLİYESİ EK 2 BİNA ASMA KAT 107/B NOLU ODA -


2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli,Çukurova İlçesi Şambayadı Mahallesi 11193 ada , 3 nolu parselde kayıtlı taşınmazın tam hisse olarak Çukurova İlçe Belediyesi adına kayıtlı olup, tamamı 18.521,00 m2 dir .Taşınmazın niteliği arsadır. Taşınmazın batısı ve kuzeyi yol olara faaldir. Taşınmazın doğu bitişiğinde imarına uygun aynı imara göre inşaatlar devam etmektedir. Taşınmaz arsa engebesiz konumdadır. Taşınmaz Adana-Karaisalı yolunun doğu bitişiğindedir. Taşınmaza ulaşım özel araçlarla yapılabilmektedir. Taşınmaz Adana İli Çukurova İlçesi sınırları içerisinde bulunmakta, taşınmaz çevresinde 2 kata imarlı villalar olarak imarlı ve yapılaşmakta olması,Belediye hizmetlerinin mevcut olması taşınmaza etki eden olumlu unsurlardır. Taşınmaz çevresi tamamen yapılaşmasını tamalamamış olması, Ticari potansiyelin olmamaması, Taşınmaza ulaşım özel otolarla yapılabilmekte olması taşınmaza etki eden olumsuz unsurlardır.


Adresi : ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇESİ ,ŞAMBAYADI MAHALLESİ

Yüzölçümü : 18.521,00 M2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : İnşaat tarzı Çukuova İlçe Belediyesi Emlak İstimlak ve harita

Müdürlüğünce tanzimli 03/12/2014 tarihli imzalı imar durum belgesinde taşınmazın TAKS=0,20 KAKS=0,40 H MAX=6,75 mt'olarak imarlı olduğu bildirilmişti 

Kıymeti : 5.556.300,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler : ARSA OFİSİ KANUNUNUN 11. MADDESİ VE YÖNETMELİĞİNİN 44. MADDESİNE GÖRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜN SATTIĞI ARSA VE ARAZİLERİ ALANLAR EN GEÇ 5 YİL İÇİNDE ONAYLI İMAR PLANINA UYGUN İNŞAAT YAPMAK ZORUNDADIRLAR. BU TAŞINMAZ MALLAR ÜZERİNE ONAYLI İMAR PLANINA UYGUN İNŞAAT YAPILMADIKÇA 3. ŞAHISLARA SATILAMAZ BAĞIŞLANAMAZ VE HACZEDİLEMEZ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLEN 1 KISIMDA 1556 2 İLE GÖSTERİLEN 1731 M2 LİK KISIMLAR ÜZERİNDE TELDEN ALTI METRE AŞAĞISINA KADAR AĞAÇ DİKMEK VE BİNA YAPMAMAK KAYDIYLA VEYSİYE ĞANDER'İN HİSSESİ NİSBETİNDE TEİAŞ LEHİNE İRTİFAK HAKKI VARDIR ( BAŞLAMA TARİHİ 12/12/2005 BİTİŞ TARİHİ 12/12/2005 SÜRE)

1. Satış Günü : 27/05/2016 günü 11.35 - 11:45 arası

2. Satış Günü : 27/06/2016 günü 11:35 - 11:45 arası

Satış Yeri : ADANA ADLİYESİ EK 2 BİNA ASMA KAT 107/B NOLU ODA 


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden Önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 

4- Satış bedeli hemen veya'verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/12443 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.