İzmir Balçova'da icradan 24.4 milyon TL'ye satılık 2 tarla!

İzmir Balçova'da icradan 24.4 milyon TL'ye satılık 2 tarla! İzmir Balçova'da icradan 24.4 milyon TL'ye satılık 2 tarla!

İzmir Balçova yer alan tarla ve zeytinli tarla İzmir 19. İcra Dairesi tarafından satışa çıkıyor. Söz konusu tarlaların toplam bedelleri 24 milyon 439 bin 600 TL olarak belirlendi.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

İzmir 19. İcra Dairesi;  İzmir  Balçova'da yer alan tarla ve zeytinli tarlayı satışa çıkarıyor. Encora Otel, Balçova Kipa AVM'ye ve benzeri alışveriş merkezlerine yakın konumda olan 2 tarlanın toplam bedelleri 24 milyon 439 bin 600 TL olarak belirlendi. 


İhaleleri; 25 Kasım 2014  günü 15:00- 15:30 arası İzmir Adliyesi Müzayede Salonu (D/3 Blok Z-09 Nolu oda) içinde açık artırma suretiyle yapılacak. İhale ilanı: 


GM.SATIŞ 

19 NCU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 2013/12466


T.C. İZMİR 19. İCRA DAİRESİ


2013/12466 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen takınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İzmir İli, Balçova İlçesi, 2267 Ada No, 35 Parsel No, İnciraltı Mah. Mevkii, Tapu kayıtlarında tarla vasıflı görünen sözkonusu parsel üzerinde yapılan kesif sırasında herhangi bir 


tarımsal faaliyetin yapılmadığı mevcut durumu gözönüne alındığında uzun zamandır tarımsal faaliyetten uzak kumlu, tınlı bünyede taşlı, derin profilli, su tutma kapasitesi yüksek ve sıfır eğimde 


arazi "olduğu görülmüştür. Çevresi tel örgüyle çevrili olan herhangi bir yapı tarımsal gelir getiren ürün ve ağaç bulunmamaktadır. Parselin kuzey batısında yer alan 2 adet yığma bina herne kadar 


tel çit dışında kalmakta ise de yerinde yapılan ölçümlerde sözkonusu 2267 parsel 35 nolu parselde tecavüzlü olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle binalar değerlendirme dışı tutulmuştur. Satışı 


yapılacak taşınmaz İzmir Çeşme otobanına ve inciraltı sahiline çıkan yola 150-200 metre mesafede yer almakta olup Encora otel, Balçova Kipa AVM ve benzeri alışveriş merkezlerine yakın konumdadır.


Adresi : İzmir İli, Balçova İlçesi, inciraltı Mah. 2267 Ada No, 35 Parsel No, Yanıklık mevkii


Yüzölçümü : 13.540,00 m2


imar Durumu : İzmir İli, Balçova İlçesi, inciraltı Mah. 2267 Ada No, 35 Parsel No, E:0,80, H.max 12,80 hakkına sahip Turizm alanı olup taşınmazın yer aldığı parseller ve civarı 3194 sayılı imar 


Kanununun 18. Maddesine tabidir.

 

Kıymeti 13.540.000,00 TL


KDV Oranı %18

 

Kaydındaki Şerhler 3. Derece sit alanı


1. Satış Günü 25/11/2014 günü 15:00- 15:10 arası


2. Satış Günü 23/12/2014 günü 15:00- 15:10 arası


Satış Yeri İzmir Adliyesi Müzayede Salonu (D/3 Blok Z-09 Nolu oda)2 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İzmir İli, Balçova İlçesi 2267 Ada No, 56 Parsel No, İnciraltı Mah. , Tapu kayıtlarında zeytinli tarla vasıflı görünen sözkonusu keşif esnasında parsel üzerinde keşif esnasında 


herhangi bir tarımsal faaliyetin yapılmadığı mevcut durumu gözönüne alındığında uzun zamandır tarımsal faaliyetten uzak kumlu tınlı bünyede taşlı derin profilli suruma kapasitesi yüksek ve sıfır 


eğimde arazi olduğu görülmüştür. Çevresi tel örgü ile çevrili olan taşınmaz üzerinde herhangi bü yapı ve tarımsal gelir getiren bir ürün ve ağaç bulunmamaktadır. Sözkonusu 2267 ada 56 nolu parsel 


izmir çeme otobanına sıfır konumda yer almakta olup inciraltı sahiline çıkan yola cephelidir. Encora otel, Balçova Kipa Avmve benzeri alışveriş merkezlerine yakın konumdadır. 


Adresi : İzmir İli, Balçova İlçesi, inciraltı Mah. 2267 Ada No56 PafseMSfo,


Yüzölçümü : 9.083,00 m2 / ^Efe


İmar Durumu : İzmir İli, Balçova İlçesi, inciraltı Mah. 226


Kıymeti : 10.899.600,00 TL


KDV Oranı : %18


Kaydındaki Şerhler : 1. Derece sit alanı


1. Satış Günü : 25/11/2014 günü 15:20 - 15:30 arası


2. Satış Günü : 23/12/2014 günü 15:20 - 15:30 arası


Satış Yeri : İzmir Adliyesi Müzayede Salonu (D/3 Blok Z-09 Nolu oda)


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 


verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli 


bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın 


tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi 


düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 


günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize 


bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödemnezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 


ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul 


olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilü.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderepatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/12466 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 


olunur.02/10/2014


(IIKm.126)


(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Omek 64'e karşılık gelmektedir.


İhale ilanı için tıklayın

pus