Adem Ve Esra Gayrimenkul Danışmanlık Otomotiv Limited Şirketi kuruldu!

Adem Ve Esra Gayrimenkul Danışmanlık Otomotiv Limited Şirketi kuruldu! Adem Ve Esra Gayrimenkul Danışmanlık Otomotiv Limited Şirketi kuruldu!

Adem Ve Esra Gayrimenkul Danışmanlık Otomotiv Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Adem Aslan ve Esra Erkekli ortaklığında kuruldu.Adem Ve Esra Gayrimenkul Danışmanlık Otomotiv Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Adem Aslan ve Esra Erkekli ortaklığında kuruldu.

Adem Ve Esra Gayrimenkul Danışmanlık Otomotiv Limited Şirketi konusu:
a.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, alım ve satım işlemlerine aracılık etmek, danışmanlık hizmeti vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, b. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. c. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. d. Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. e. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir; 1-Bu amaçla ihtira beratı, model ve kesim gibi sınai mülkiyet hakların iktisap etme, gereğinde bunları şirket lehine tescil ettirmek, lisans, ihtira beratı, teknik bilgi, marka, model, resim, ticaret ünvanı goodwill, peştemaliyle, gayri maddi hakları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler yapmak, bunları satın almak, satmak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak. 2- Konusu ile ilgili yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında serbest bölgelerde ticari ve sınai faaliyetlerde bulunabilir. 3- Şirket iştigal mevzusuna dahil kurulmuş veya kurulacak şirketlere hissedar olabilir. Yerli yabancı ortak alabilir. Yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurabilir. Sürekli ve süreksiz her türden ortaklıklar tesis edebilir. Gerektiğinde bunları satabilir. Yurt içi ve yurt dışında her türlü sanayi temsilcilikleri ve şirketler kurabilir, işletebilir ve çalıştırabilir. Bunlarla ilgili konularda yatırım ve işletme kredileri alabilir, ithalat ihracat ve ticaretini yapabilir. 4- Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir, bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir. Yukarıda gösterilen işlerden başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek başka işlere girişilmek istendiğinde ortaklar kurulunda görüşülür ve bu hususta karar alındıktan sonra şirket dilerse bu işleri de yapar.

Adres: Bahçeşehir 2.Ksm.Mh.Mercedes Blv.Tic.Merk.1.Blk.No.22/1m Başakşehir