Çukurova Balkon

Adıyaman'da 5.6 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Adıyaman'da 5.6 milyon TL'ye icradan satılık arsa! Adıyaman'da 5.6 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Kayacık Köyü'nde yer alan tarım arazisi vasıflı gayrimenkul 5 milyon 600 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Kayacık Köyü'nde yer alan tarım arazisi vasıflı gayrimenkul 5 milyon 600 bin TL bedel ile icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan arsa için ilk ihale tarihi 8 Şubat 2018 olarak belirlendi. 

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Ziraat Bankası lehine ipotekli taşınmaz tapu kaydında göre Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Kayacık Köyü, Kepir Mevkii, Cilt/Sayfa No:4/299, - ada 282 parsel 100.000,00 m2 alanlı, Tarla vasıflı, borçlu adına Tam mülkiyetli olup taşınmaz tapu kaydı Şerh/Beyan/İrtifak kısmında;

1-) 08/06/1981 tarih ve 1293 yevmiye numarası ile konulan "Türkiye Petrol Gn. Müd. Lehine olan irtifa hakkı işeri genel Müd. izni olömadıkça herhangi bir tasarrufa mevzu teşkil etmeyecektir.08/06/1981 Y.1293" beyanı olduğu,
2-) 14/08/2014 tarih ve 10194 yevmiye numarası ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından konulan "3083 sayılı yasanın 13. maddesi gereği kısıtlıdır." beyanı olduğu,
3-) 16/03/1981 tarih ve 608 yevmiye numarası ile konulan "Tek Lehine 5405,11 m2'lik kısmı Daimi irtifak hakkı tesisis" şeklinde irtifak olduğu,
4-) 17/09/1971 tarih ve 1433 yevmiye numarası ile konulan "M.Haritasında gösterilen yerde petrol boru hattı lehine irtifa hakkı" şeklinde irtifak olduğu,
5-) 22/06/1994 tarih ve 1994 yeviye numarası ile konulan "D.S.İ. lehine 7. mad. göre Kamulaştırma Şerhi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü" şeklinde irtifak olduğu tespit edilmiş olup taşınmaz tapu kaydı bu şekilde olup bu hali ile satışa konu olmuştur.27-28/06/2016 tarihli Bilirkişi raporlarına göre taşınmaz 100.000,00 m2 olup toprak ve topoğrafik özellikler bakımından meyili %3-5 olup, kollivyal, killi-tınlı bünyeli makinalı tarıma elverişli, toprak derinliği ve verimi çok iyi olup yörede yetiştirilen (Buğday, Arpa, KAvun, Tütün, Mercimek ve Nohut Vb.) tarıma elverişli, tapu kaydında kuru oılup taşınmaz 1. sınıf kuru tarrım arazisidir. Taşınmazın güney kısmında Adıyaman-Gölbaşı-Gaziantep-Adanaduble yoluna ve yola sınır ve parselin güney orta kısmında ise yol ile arasında benzinlik bulunmaktadır. Alımı-Satımı pazarlaması çok kolay olabilecek yapıdadır. Benzinlik, depo, işletme ve şirket merkezi vb. yapı yapılabilecek yerdedir. Taşınmaz il merkezine 16 km, köye ise 500 metredir. Konumu ve mevkisi çok uygun olduğundan dolayı taşınmaza objektif değer artışı olarak % 100 değer artışı uygulanmıştır.Arazi değerlendirmeleri 1 m2 tarım arazisinin değeri zirai gelir metoduna göre hesaplanmış olup ayrııca arazinin değerine etki eden unsurlar ve her unsurun (Arazi Vasfı, Eğimi, Verimliliği, Ulaşım Durumu, Şehre Yakınlığı, Yörenin sosyal ve ekonomik durumu, emsal taşınmazın alım-satım değerleri vb. ) özellikleri göz önünde tutulmuştur. Kuru taşınmazların 1 m2 sinin hesaplanmasında kullanılan 1 m2 arazi değeri = Arazi rantı/KAp.faiz oranı % 4 kabul edilmiştir.Taşınmazın hisse değeri tam olduğundan 5.600.000,00-TL( beş milyon altı yüz bin ) olarak tespit edilmiştir. İş bu taşınmaz yukarıda belirtilen tapu kaydı ve bilirkişi raporunda belirtilen şekilde satışa çıkarılmıştır.

 

Kıymeti : 5.600.000,00 TL

 

1. Satış Günü : 08/02/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 13/03/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Adıyaman Adliyesi İcra Dairesi Satış Bürosu/Odası Merkez/ADIYAMAN

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1637 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.