25 / 09 / 2022

Ahlatlıbel Tesisleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi!

Ahlatlıbel Tesisleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi; 1993 yılında Çankaya Belediyesi’ne devredilen “Ahlatlıbel Park ve Resterosyan Alanı”nın, koşullara uyulmadığının tespit edilmesi üzerine, yeniden Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine karar verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi; 1993 yılında Meclis kararıyla ve belirli koşullarla Çankaya Belediyesi’ne devredilen “Ahlatlıbel Park ve Resterosyan Alanı”nın, koşullara uyulmadığının tespit edilmesi üzerine, yeniden Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine karar verdi. 

Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez yönetiminde gerçekleşen toplantıda, İncek Yolu üzerinde yıllardır Çankaya Belediyesi kontrolünde bulunan Ahlatlıbel Spor ve Dinlenme Tesislerine ilişkin önemli bir karara imza atıldı. 

Yıllar içinde ücretli spor aktiviteleri, otopark, kafe, restoran, büfeler ve benzeri tesisler yapılarak kiraya verilen alanda, Çankaya Belediyesi’nin, 1993 yılında belirlenen gerekli koşulları yerine getirmediği belirlendi. 

Meclis üyeleri tarafından kabul edilen Başkanlık Yazısı’nda, Belediye Meclisi’nin 31 Mart 1993 gün ve 119 sayılı kararında, “244.909 metrekarelik 27013 ada doğusundaki park ve rekreasyon alanının intifasının, ‘yeşil dokunun düzenlenmesi, ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, peyzaj projelerinin hazırlanması ve uygulanması amacıyla burada yapılacak peyzaj ve tesislere ilişkin projenin, Büyükşehir Belediyesi'nin onayı alınarak, inşaat ve iskana ait izinler de dahil olmak üzere ve sahanın ihdas olunacak tescile konu taşınmazların, Büyükşehir Belediyesi adına tescillerinin yapılması koşuluyla, Çankaya Belediyesi'ne devrine’ karar verilmiştir” denildiği belirtildi. 


-"ONAY ALINMADI, TESCİL YAPILMADI, GELİRLER BİLDİRİLMEDİ"-

Yazıda ayrıca Çankaya Belediye Başkanlığı’nca, söz konusu alanda kafeterya, kafe, otopark, 2 halı saha, 3 tenis kortu, atari oyun alanı, karting alanı, restoran ve eklentisi gözleme ve büfe evi, büfeler ve benzeri tesislerin yapılarak kiraya verildiği de vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Belediye Meclisimizin söz konusu kararında belirtilen hususlara uyulmamıştır. Belirtilen gelir getirici inşaatların projeleri, ruhsat ve iskanları hakkında herhangi bir onay alınmadığı gibi, tescile konu olabilecek bu alanların Belediyemiz adına tescil işlemleri de yaptırılmamıştır. Bu alanlardan elde edilen kira gelirleri de Başkanlığımıza bildirilmemiştir.” 

Ahlatlıbel Park ve Rekreasyon Alanı ile ilgili intifaya ait şartların Çankaya Belediyesi tarafından bugüne kadar yerine getirilmediği belirtilerek, bu gerekçelerle, söz konusu Belediye Meclisi kararının iptalini ve alandaki tesislerle birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne devrini talep eden yazı, Meclis'te oy çokluğuyla kabul edildi. 


-ULUS’TAKİ TARİHİ ÇALIŞMALARA DEVAM…

Belediye Meclisi’nde ayrıca Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı içindeki çalışmaların devamına ilişkin de karar alındı. Başkanlık Yazısı ile gelen ve Meclis üyelerince de oy birliğiyle kabul edilen kararla, bölgedeki Koruma Kurul Kararı ile de onaylanan projelerin devam edebilmesi için onay verildi. 

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynakları Dairesi Başkanlığı’nın “Kırsal Haber” adı altında aylık bir dergi çıkarmasının da oy birliğiyle kabul edildiği Meclis’te ayrıca Güdül ilçesi sınırlarında yer alan ve mülkiyetleri Güdül Belediye Başkanlığı’na ait olan 2 tarihi konağın da Büyükşehir Belediyesi imkanları ölçüsünde röleve, restitüsyon, restorasyon ve mühendislik projelerinin hazırlatılması ve uygulanması da kararlaştırıldı. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Geri Dön