19 / 08 / 2022

Aidatını ödemeyen evinden oluyor!

Aidatını ödemeyen evinden oluyor!

Aidatlarını ödemeyen daire sahipleri, apartman giderlerinde sorun çıkarıyor. Yasalar, aidatını ödemeyen ev sahipleri ve kiracılara ağır yaptırımlar uyguluyor. Aidat ödemeyenlerin evlerini, apartman sahipleri satabiliyor…Apartmanlarda ve sitelerde komşular arasında en sık anlaşmazlık çıkmasına neden olan konulardan biri ödenmesi gereken aidatlar olarak karşımıza çıkıyor. Site ya da apartman aidatları düzenli ödenmediği zaman bina giderleri zamanında karşılanamıyor. Yasalara göre, apartmanlarda veya sitelerde yaşayan kiracılar ya da daire sahipleri apartman giderlerine katılmak zorunda.

Aylık yüzde 5 faiz

Takvim’in haberine göre, ana giderler ev sahibinden alınırken güncel giderler ise kiracıdan temin ediliyor. Aidatlar ödenmezse daire sahipleri kanun yoluna gidebiliyor. Aidatını ödemeyen kiracı veya ev sahibinden bina sahipleri ya da yönetici tarafından dava açılarak icra takibi başlatılıyor. Diğer kat sakinleri veya yönetici, aylık yüzde 5 faiz isteme hakkına da kanunen sahip oluyor. 

Yasa bu yaptırımı belirlerken yeni bir yaptırım daha sunuyor. Buna göre yasada "Kat maliklerinden biri kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hâkimden isteyebilirler" bilgisi yer alıyor.
 

Yani borcunu ödemeyen daire sahibinin evine el konulabiliyor. Peki yasada yer alan "çekilmez hale gelme"  neleri kapsıyor? Yasaya göre bu durum şu şekilde belirleniyor:

- Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması

-Borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi

- Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.

Kiracıya dikkat!

Kiracıların ödemedikleri aidatlar için ev sahipleri de yükümlü sayılıyor. Daire başkasına kiralanmışsa ev sahibi borçlu olarak görülüyor. Yasada buna ilişkin, “Kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur, bilgisi yer alıyor.

Fazla aidat ödemeyin!