31 / 03 / 2023

Aile içinde tapu devri!

Aile içinde tapu devri!

Aile içinde tapu devrinde bulunmak isteyen aile fertlerinin yapacakları bu işlem "tapunun hibe edilmesi" veya "tapunun devredilmesi" olarak ifade ediliyor. Peki, aile içinde tapu devrinin masrafı nedir?Aile içinde tapu devri!

Aile içinde tapu devrinde bulunmak isteyen aile fertlerinin yapacakları bu işlem "tapunun hibe edilmesi" veya "tapunun devredilmesi" olarak ifade ediliyor.


Tapu dairelerinde yapılacak bu işlem için bazı evrakların temin edilmesi ve tapu hibe harcının da ödenmesi gerekiyor.


Gayrimenkul bağışını yapan kimse, bağışı kabul eden kimseye bir takım mükellefiyetler yükleyebiliyor. Bu mükellefiyetler bir şeyi yapma şeklinde karşımıza çıktığı gibi bir şeyi yapmaktan kaçınma şeklinde de olabiliyor.


Tapunun hib edilmesi hususunda; hibe edecek kişinin, gayrimenkulü çocuklarından birine ya da eşine bağışlaması halinde; diğer mirasçıların da saklı pay hakkı bulunuyor. 


Diğer mirasçılar bu duruma itiraz etme hakkına sahip oluyor. Bu durumda saklı pay hakları bağışlanamadığı için bu hakları korunuyor.


Aile içinde tapu devri için gereken belgeler..

- Bağışlanacak taşınmaz mala ait tapu senedi

- Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

- Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet, son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları.

- Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

- Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak beyan değerini gösteren belge.


Tapuda hibe harç oranı:

2014 yılında yapılan düzenlemeler sonucunda tapu hibe bedeli hibe edilen taşınmaz malın belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere beyan edilen değeri üzerinden binde 68,31 oranı olarak belirlendi. 


Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestiriliyor. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınıyor.


Geri Dön