04 / 12 / 2022

Aile konutu nasıl kiraya verilir?

Aile konutu nasıl kiraya verilir?

Resmi olarak evli olan kimselerin yaşamaları ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları yer için tapuda aile konutu şerhi konulabiliyor. Peki aileye özgülenen bu ev kiraya verilebilir mi? Aile konutu nasıl kiraya verilir?Aile konutu nasıl kiraya verilir?

Eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir mekân, aile konutu olarak ifade ediliyor.


Aynı zamanda Yargıtay da yukarıdaki tanımlamanın yanı sıra aile konutu; "Eşlerin müşterek yaşamlarını sürdürmeleri için ayrılan ve aynı konutta iki tarafın da yaşama hakkını güvenceye alan hukuksal bir kurum" olarak da tanımlanıyor.


Peki aileye özgülenen bu ev kiraya verilebilir mi? Aile konutu nasıl kiraya verilir? Aile konutunun kiraya verilmesi ile ilgili esaslara Medeni Kanun kapsamında yer veriliyor. Kanun gereğince, bir eşin aile konutu olan taşınmazın kiraya verilebilmesi için, diğer eşten izin alması gerekiyor.


Medeni Kanun- Aile konutu

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili  kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.


Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş,  hâkimin müdahalesini isteyebilir.


Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir.


Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.Aile konutu şerhi satışa engel mi?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön