Aile konutu nasıl satılır?

Aile konutu nasıl satılır?

Medeni Kanun gereğince, eşlerden her biri diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukukî işlemi yapabiliyor. Bu hak ile mesken tapusuna "aile konutu" şerhi konulabiliyor. Peki, aile konutu nasıl satılır?


Aile konutu nasıl satılır?

Medeni Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden her biri diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukukî işlemi yapabiliyor.


Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebiliyor.


Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur. Peki, aile konutu nasıl satılır?


Tapuya aile konutu şerhi konulması durumunda, eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemiyor, aile konutunu devredemiyor veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamıyor.


Medeni Kanun gereğince ancak eşin rızası alınması sonucunca tasarruf işlerinde bulunulabiliyor.


Aksi durumda aile konutu, tapuda şerh konulmuş olduğu halde satılırsa, yapılan bu satış yasal olarak geçersiz sayılıyor. 


Yapılan satışa onay vermeyen eş, Medeni Kanun 194. maddesine göre tapu iptal ve tescil davası açabiliyor. Bu dava sonucunda, yapılan satış işlemi ve üçüncü şahıs üzerinde kayıtlı olan aile konutuyla ilgili tapu kaydı iptal ediliyor.Tapuya aile konutu şerhi nasıl konulur?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com