12 / 08 / 2022

Aile konutu satışında 'eş' ayrıntısı!

Aile konutu satışında 'eş' ayrıntısı!

Eşlerin sürekli olarak beraber yaşadığı konut yasalar tarafından koruma altında. Peki aile konutunda kiracı, ev sahibi olunması durumunda hangi haklar bulunuyor, aile konutu şerhi nasıl konuluyor? Avukat Hanife Emine Kara, aile konutuna ilişkin merak edilenleri açıkladı. Eşlerin sürekli olarak beraber yaşadığı konut yasalar tarafından koruma altında. Posta Gazetesi'nden Meltem Kara Söyleyenoğlu'nun haberine göre; aile konutunun satışı, eşlerden birinin onayı olmadan yapılamıyor; satılırsa iptal oluyor. Kira sözleşmeleri de eşin rızası alınmadan feshedilemiyor. Ayrıca eşlerden birinin borcu bulunuyorsa, aile konutunun haciz işlemine borçsuz eş itiraz edebiliyor.

Peki aile konutunda kiracı, ev sahibi olunması durumunda hangi haklar bulunuyor, aile konutu şerhi nasıl konuluyor? Avukat Hanife Emine Kara, aile konutuna ilişkin merak edilenleri açıkladı. 

Aile konutu satışında eş ayrıntısı!

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVREDEMEZ

Evlilik birliği çerçevesinde, eşlerin barınma ve aile birliğine devam ettirme gayesiyle beraber hayatlarını sürdürdükleri konut niteliğindeki taşınmazın ‘aile konutu’ şeklinde isimlendirildiğini belirten Hanife Emine Kara, “Evlilik birliği içerisinde, eşlerden birinin maliki olduğu taşınmazın aile konutu olarak kullanılması halinde, malik olan eş, diğer eşin rızasını almadan taşınmazını üçüncü kişilere devredemez ve yine taşınmazı üzerindeki kullanma, yararlanma ve benzeri hakları (kredi kullanırken ipotek ettirme gibi) tek başına sınırlayamaz” açıklamasında bulundu. 

Aile konutu satışında eş ayrıntısı!

SÖZLEŞMEYİ FESHEDEMEZ

Konut sahibi olunan hallerin yanı sıra kiracılıkta da aile konutu hakları koruma altında. Kara tarafından aktarılan verilere göre, eşlerden biri tarafından aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan gayrimenkullerde kiracı, eşinin açıkça rızası olmadan kira sözleşmesini feshetme hakkına sahip değil. Kiracının eşi, konut sahibine bildirim yaparak kira sözleşmesinin tarafı sıfatına shaip olabilir. Bu durumda, konut sahibi sözleşmenin feshine ilişkin bir bildirimi kiracı ile beraber taraf sıfatı kazanan diğer eşe de yapmakla yükümlü olur. 

Aile konutu satışında eş ayrıntısı!

EŞ RIZASI OLMAZSA...

Emine Kara, eşlerden birinin diğer eşin rızasını almadan, aile konutuna ilişkin kira sözleşmesini feshedemeyeceğini, aile konutunu devredemeyeceğini, aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamayacağını dile getirerek, “Aile konutunun eşin rızası olmadan satılması halinde, onayı alınmayan eş, tapu iptali ve tescil davası açarak aile konutunun tapudaki devir işleminin iptalini isteyebilir. Öte yandan rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, dava açmak suretiyle hakimin müdahalesini talep edebilir” ifadelerini kullandı. 

Aile konutu satışında eş ayrıntısı!

HACZE İTİRAZ HAKKI DOĞDU

Aile konutu bir eşin borcu sebebiyle haczettirilip satılmak istendiğinde borçlu olmayan eşin bunu engelleme veya satışı iptal ettirme gibi bir fırsata sahip değildi. Anayasa Mahkemesi’nin geçtiğimiz sene aldığı kararla, aile konutuna haciz için diğer eşe de itiraz hakkı verildi. Anayasa Mahkemesi’nin kararında konutun sahibi olmayan eşin haciz işlemine itirazda bulunmasına imkan vermeyen uygulamanın, Anayasa’daki ‘aile hayatına saygı’ hakkının ihlali anlamını taşıdığı vurgulandı. 

Aile konutu satışında eş ayrıntısı!

Bunlara dikkat

Yazlık, dağ evi, ikinci, üçüncü ev gibi sürekli içinde olunmayan konutlar aile konutu kapsamına dahil değil.

Aile konut şerhi nedir, nasıl kaldırılır?

'Aile konutu' şerhi bulunan konutlar haczedilemeyecek!