29 / 05 / 2022

Aile konutu şerhi dilekçesi 2021!

Aile konutu şerhi dilekçesi 2021!

Ailelerin beraber yaşadıkları konutların tapusuna aile konutu şerhi konulabiliyor. Bu işlem için bir dilekçe ile tapu müdürlüğüne başvurabiliyor. İşte aile konutu şerhi dilekçesi 2021...Aile konutu, ailenin oturduğu mesken olarak biliniyor. Aile konutunun eşler için maddi ve manevi olarak önemi ve anlamı büyük önem taşıyor. Türk Medeni Kanunu'nun 194. maddesi ile ailenin oturduğu konuta özel düzenlemeler ve sınırlamalar yapılması planlanıyor.

Aile konutlarının tapusuna aile konutu şerhi konulabiliyor. Bu şerhin tapuda olması durumunda malik olmayan eşin rızası alınmadan aile konutu devredilemiyor veya aile konutu üzerinde yer alan haklar sınırlanamıyor.

Eşlerin maliki olduğu veya kira yoluyla edindikleri konutlar aile konutu olabiliyor. Buna karşın yazlık, dağ evi, yayla evi gibi dönemsel olarak yaşanılan yerler aile konutu olarak sayılmıyor.

Aile konutu şerhi, malik olmayan eş tarafından gerekli belgeler eşliğinde malik eşin rızası ya da mahkeme kararı aranmaksızın aile konutu şerhi konulabiliyor. 

Ayrıca aile konutu şerhi konulması için herhangi bir harç ödenmiyor. Aile konutu şerhi dilekçe örneği 2021 şu şekilde:

Aile konutu şerhi dilekçe örneği 2021

............. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

AİLE KONUTU ŞERHİ 

KOYDURMAK İSTEYEN : 
ADRESİ :
KONU   : Aile konutu şerhi konulması Talebinden ibarettir.
 
AÇIKLAMALAR : 
1. Tapuda,..... Mevkii ......Pafta ......Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz eşim ............. adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmazı eşim ile birlikte yıllardır ortaklaşa yaptığımız tasarruflar ve çalışmalar neticesinde almış bulunmaktayız. Almış olduğumuz bu taşınmazda birlikte oturmaktayız. Aile konutu olarak özgülenmiştir.

2. Medeni Kanunun madde 194/3 “....Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin konulmasını isteyebilir..” hükmü uyarınca taşınmaza aile konutu şerhi konulmasını istiyorum.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı Tapuda,..... Mevkii …Pafta ...Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine aile konutu şerhinin konulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.
                                              
Ad Soyad         

EK : nüfus kayıt örneği

Aile konutu şerhi kaldırma dilekçesi 2021!