28 / 05 / 2022

Aile konutu şerhi kaldırma dilekçesi 2021!

Aile konutu şerhi kaldırma dilekçesi 2021!

Türk Medeni Kanunu'nun 194. maddesi ile ailenin oturduğu konuta özel düzenlemeler ve sınırlamalar yapılıyor. Peki aile konutu şerhi nasıl kaldırılır? İşte aile konutu şerhi kaldırma dilekçesi 2021...Aile konutu şerhi Medeni Kanun 194. Maddesi'ne göre düzenlendi. Buna göre; eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesi fesh edilemiyor, aile konutu devredilemiyor ve aile konutu üzerinde bulunan haklar sınırlandırılamıyor. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebiliyor. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden istenebiliyor. 

Aile konutu şerhi istenebiliyor. Eğer boşanma davası açıldığında tapuda önceden konulmuş aile konutu şerhi bulunmuyorsa mahkemeden de aile konutu şerhi konulması talep ediliyor. Aile konutu şerhi farklı durumların ortaya çıkması durumunda kaldıralabiliyor. 

Aile konutunda şerhin kaldırılması için Aile Mahkemesi'ne başvuru yapılması gerekiyor. Peki mahkemeye başvurmak için nasıl dilekçe hazırlanması gerekiyor? İşte Aile konutu şerhi kaldırma dilekçesi 2021...

Aile konutu şerhi kaldırma dilekçesi 2021

.....AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

İSTEM SAHİBİ :

TC KİMLİK NUMARASI :  

ADRES :  

VEKİLİ :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

KARŞI TARAF :

ADRESİ :

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz, karşı taraf … … ile …/ …/ … tarihinde evlenmiştir. (EK 1) Kurulan evlilik birliği, sürekli hale gelen tartışmalar neticesinde temelinden sarsılmış ve tarafların ortak talebi doğrultusunda, … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile sona erdirilmiştir. (EK 2)

2-) Evlilik birliği devam ederken, tarafların fiilen ikamet etmekte oldukları müvekkilimize ait bulunan ve tapuda … ada … parselde kayıtlı olan … … adresindeki daireye, …/ …/ … tarihinde aile konutu şerhi konulmuştur. (EK 3)

3-) Aile konutu şerhinin devamını gerektiren evlilik birliği, …/ …/ … tarihinde sona ermiştir. Müvekkilimizin evlilik birliğinin kurulmasından önce edindiği taşınmaz üzerinde bulunan aile konutu şerhinin kaldırılması istemi ile mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 194, 254.

HUKUKİ DELİLLER :

1-Nüfus kayıtları

2-… Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı dosyası

3-Tapu kayıtları

4-Bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, tapuda … ada … parselde kayıtlı olan … … adresindeki dairenin tapu kaydında bulunan aile konutu şerhinin kaldırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına, kara verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EKLER :

1-Nüfus kayıtları

2-… Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı dosyası

3-Tapu kayıtları

4-Bilirkişi incelemesi

5-Bir adet onaylı vekaletname örneği

İstem Sahibi Vekili

Av.

İzale-i şuyu dava dilekçesi 2021!