Aile konutu şerhi haciz!

Aile konutu şerhi haciz! Aile konutu şerhi haciz!

Resmi olarak evli olan kimselerin yaşamaları ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları yere aile konutu deniyor. Aile konuru tapuya şerh edilebiliyor. Peki aile konutu şerhi haczi mümkün mü?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Aile konutu şerhi haciz!

Resmi olarak evli olan kimselerin yaşamaları ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları yere aile konutu deniyor. Aile konuru tapuya şerh edilebiliyor. Peki aile konutu haczedilebilir mi?


Medeni Kanunun gereğince, aile konutu ile ilgili tasarrufi işlemleri diğer eşin rızasına bağlı oluyor. Ancak bu durum hak sahibi eşin aile konutunun devrini gerçekleştirmesi için diğer eşin rızasının bulunması gerektiği yönündeki şart cebri satışlarda geçerli olmuyor.


İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre haczi ve paraya çevrilmesi mümkün olup diğer eşin rızası gerekmiyor. 


Aile konutu üzerinde mülkiyet hakkı bulunan eşin, bir borcundan dolayı alacaklının aile konutunu haczettirmesi durumunda, aile konutunu bu haciz işleminden kurtaracak bir hüküm gerek Medeni Kanun’da gerekse İcra ve İflâs Kanunu’nda yer almamaktadır. Medeni Kanun madde 194’te yer alan koruma sadece, aile konutu ile ilgili olarak iradi nitelikte bir borçlandırıcı ya da tasarruf işleminde diğer eşin rızasını aramaktadır.


İcra ve İflas Kanunu’nun Haczi caiz olmayan mallar ve haklar başlığı altında düzenlenen 82. maddesinin 12. bendinde borçlunun haline münasip evinin haczedilemeyeceği ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere satılabileceği öngörülmüştür. 


Ancak mezkûr maddenin ikinci fıkrasında da bu istisnanın, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline münhasır olduğu da belirtilmiştir. 


Bu nedenle haciz nedenine göre değişkenlik gösteren bu durumda; Medeni Kanunu'nun ve İcra ve İflas Kanunu’nun incelenmesi gerekiyor.


Aile konutu şerhi ücreti!

pus