Aile konutu şerhi konulan ev satılabilir mi?

Aile konutu şerhi konulan ev satılabilir mi? Aile konutu şerhi konulan ev satılabilir mi?

Yasal olarak aile konutu tek bir konut olan aile konutu, evli olan kimselerin yaşamaları ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları yere deniyor. Peki aile konutu şerhi konulan ev satılabilir mi?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Aile konutu şerhi konulan ev satılabilir mi?

Resmi olarak evli olan kimselerin yaşamaları ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları yer, aile konutu oluyor. Buna karşın sürekli oturulmayan, yazlık olarak kullanılan konutlara aile konutu şerhi konulamıyor. Yasal olarak aile konutu tek bir konut oluyor.


Eşler, evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler. Oturdukları konutu da birlikte seçerler.  6518 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 44. maddesiyle, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 194. maddesinin 3. fıkrasında yer alan 'şerhin verilmesini' ibaresinden sonra gelmek üzere 'tapu müdürlüğünden' ibaresi madde metnine eklenmiştir. Bu doğrultuda, aile konutu olarak özgülenen taşınmaz mala ilişkin olarak malik olmayan eş tarafından, tapu kütüğüne şerh verilmesi tapu müdürlüğünden istenebilir.


17.8.2013 tarihli Tapu Sicili Tüzüğünün 'İstemde bulunacaklar' başlıklı 17'nci maddesinin "Kanunî istisnalar dışında, tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler istemde bulunabilir. Tescilden önce hak sahibi olmuş kişiler de hakkın tescili için gerekli belgeleri ibraz ederek istemde bulunabilirler.


Aile konutu olarak özgülenen taşınmazın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutun aile konutu olduğuna dair şerhin verilmesini isteyebilir." hükmü gereğince, aile konutuna konu olan taşınmaza yönelik, malik, malik olmayan eş veya eşlerin her ikisi aile konutu şerhi talebinde bulunabilir. Peki, Aile konutu şerhi konulan ev satılabilir mi?


Aile konutu satışı..

Tapuda aile konutu şerhi bulunan daire halde satılırsa, yapılan bu satış yasal olarak geçersiz kabul ediliyor. Yapılan satışa onay vermeyen eş, Medeni Kanun 194. maddesine göre açacağı tapu iptal ve tescil davası açabiliyor. 


Bu dava sonucunda, yapılan satış işlemi ve üçüncü şahıs üzerinde kayıtlı olan aile konutuyla ilgili tapu kaydı iptal ediliyor.

Aile konutu şerhi ücreti!

pus