Aile konutunda borçsuz eşe itiraz hakkı verildi! 

Aile konutunda borçsuz eşe itiraz hakkı verildi! Aile konutu olan bir taşınmazın tapuda sahibi olarak görünen eş, diğer eşin onayını almadan satış yapamıyor. Fakat aynı konut hacizle satılmak istendiğinde borçlu olmayan eşin bunu engelleme ya da satışı iptal ettirme fırsatı yoktu. Anayasa Mahkemesi borçsuz eşe itiraz hakkı tanıdı.


Anayasa Mahkemesi, aile konutlarının haczedilmesiyle ilgili tartışılan bir konuda emsal olacak bir karar aldı. 

Posta Gazetesi'nden Meltem Kara Söyleyenoğlu'nun haberine göre; aile konutu olarak kullanılan bir taşınmazın tapuda sahibi olarak görünen eş, diğer eşin onayını almadan konutun bir başkasına satışını gerçekleştiremiyor. Satarsa bu satış iptal ettirilip, geçersiz sayılabiliyor. Fakat aynı konut hacizle satılmak istendiğinde borçlu olmayan eşin bunu engelleme ya da satışı iptal ettirme gibi bir seçeneği yoktu. Şimdi borçlu olmayan eşe, aile konutunda satışı iptal ettirmek için itiraz hakkı tanındı.

Yargı yoluna gidebilir

Anayasa Mahkemesi, Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, konutun sahibi olmayan eşin haciz işlemine itiraz etmesine imkan vermeyen uygulamanın, Anayasa’daki ‘aile hayatına saygı’ hakkının ihlali anlamını taşıdığına dikkat çekti. Gerekçede, "Aile konutunun haczedilmesine karşı borçlunun eşinin de yargı yoluna gitmekte hukuki yararının olduğu, aile konutu güvencesinden kaynaklanan haklarını ileri sürebilme ve bunları yargı mercilerinde tartıştırabilme imkanına sahip olması gerektiği" belirtildi. 

Aile konutunda borçsuz eşe itiraz hakkı verildi! 

Uygulama değişecek

Kararı değerlendiren Sözleşme Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Umut Yeniocak, şöyle konuştu:

"Karara konu olan olayda, aile konutunun tapuda sahibi olan eşin alacaklısı, konutu haczettirmiş. Konutun sahibi olmayan diğer eş ise haciz işlemine itiraz etmiş. Mahkeme, ‘Sen bu konutun sahibi ve bu alacağın borçlusu değilsin, böyle bir itiraz hakkın yok’ diyerek itirazı reddetmiş. Benzer olaylarda diğer mahkemeler de bu yönde karar verir. Çünkü kanunda, borçlu olmayan eşe itirazda bulunma imkanı tanınmıyordu. Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla birlikte artık mahkemelerin bu uygulaması değişmek zorunda."

Olay nasıl gelişti?

İzmir’de yaşayan bir kişi hakkında ödenmediği ileri sürülen iki çek sebebiyle icra takibi başlatıldı. Takip nedeniyle çek sahibinin İzmir’in Buca ilçesindeki konutu haczedildi. Eşinin borcundan dolayı eve haciz konan kadın ise önce dava açarak mahkeme kararıyla oturdukları eve aile konutu şerhi koydurdu, sonrasında da haciz işlemine karşı dava açarak, kaldırılmasını talep etti.  İzmir  11. İcra Hukuk Mahkemesi 'aktif dava açma ehliyeti' bulunmadığından kadının başvurusunu onaylamadı. Hüküm, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin kararıyla onandı. Başvurucu kadın, karar düzeltme talebinin de reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı. 

Boşanmalara da emsal

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı boşanma davalarında diğer eşe pay vermek istemeyen eşlere de fıraat vermeyecek. Umut Yeniocak, "Boşanma sürecinde olup, aile konutunun kendisinde kalmasını sağlamak ve eşine pay vermemek isteyen eşlerden bazıları, danışıklı olarak birilerine borçlanıp evin haczedilmesini sağlayıp diğer eşi zor durumda bırakabiliyordu. Diğer eş, bu haczin danışıklı olduğunu ispat etmekte zorlanıyordu. Bu karar sayesinde, bu tür durumlar yaşayan eşlerin eli güçlendi, şartları oluştuğunda, aile konutu üzerindeki haciz işlemlerine itiraz etme olanakları arttı" şeklinde konuştu.

Karar için tıklayın

Anayasa Mahkemesi'nden aile konutu kararı!

Aile konutu sözleşmesi tek taraflı feshedilebilir mi?  

Aile konutu şerhi nasıl kaldırılır?