Aile yurdu şerhi ne zaman silinir?

Aile yurdu şerhi ne zaman silinir?

Aile yurdu bazı durumların söz konusu olması halinde sona eriyor. Peki, aile yurdu şerhi ne zaman silinir? Malik, aile yurdu şerhini tapudan nasıl kaldırabilir? İşte aile yurdu şerhinin silinmesi ile ilgili esaslar...


Aile yurdu şerhi ne zaman silinir?

Aile yurdu, bir kimsenin kendisinin veya ailesinin işletmesi ya da oturması koşuluyla, aile bireylerinin geçimi ve oturmasını sağlamak amacıyla bir evi veya tarıma veya sanayiye elverişli taşınmazları eklentileri ile beraber ailesine tahsis etmesi ile yurt oluşturması şeklinde ifade ediliyor. 


Aile yurdu bazı durumların söz konusu olması halinde sona eriyor. Peki, aile yurdu şerhi ne zaman silinir, diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Aile yurdu şerhinin silinmesi...

Aile yurdunun sona ermesi malikin ölümü halinde olduğu gibi, malikin sağlığında da söz konusu olabiliyor. Malik sağlığında yurda son verebilme hakkına sahip olup; bunun için mahkemeye başvurabiliyor.


1. Malikin ölümü hâlinde

MADDE 394.- Malikin ölümünden sonra aile yurdunun devam edebilmesi, taşınmazın mirasçılara yurt olarak geçmesine ilişkin bir ölüme bağlı tasarrufun yapılmış olmasına bağlıdır.

Böyle bir tasarruf yoksa, malik ölünce tapu kütüğündeki yurda ilişkin şerh silinir.


2. Malikin sağlığında

MADDE 395.- Malik sağlığında yurda son verebilir. Bunun için malik, tapu kütüğündeki kaydı sildirmek üzere bir dilekçeyle mahkemeye başvurur; bu istem mahkemece ilân olunur.


İlân tarihinden başlayarak iki ay içinde bir itiraz yapılmaz veya yapılan itirazın haksızlığı anlaşılırsa, mahkeme kütükteki kaydın silinmesine izin verir.


Aile yurdu kiraya verilir mi?