Ailenin tek evine haciz gelir mi?

Ailenin tek evine haciz gelir mi?Posta yazarı Tamer Heper 'Köyde babamın tek evi var. Birine kefilliğinden dolayı varlık şirketi oturduğu evi icradan satılığa çıkardı. Babamın köydeki evi satılır mı? Evde babam ve annem oturuyor. Başka oturacak evleri yok. Ne yapabiliriz?' sorusunu cevapladı.


Posta yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde 'Köyde babamın tek evi var. Birine kefilliğinden dolayı varlık şirketi oturduğu evi icradan satılığa çıkardı. Babamın köydeki evi satılır mı? Evde babam ve annem oturuyor. Başka oturacak evleri yok. Ne yapabiliriz?' sorusunu yanıtladı.

Ailenin tek evine haciz gelir mi?

Köyde babamın tek evi var. Birine kefilliğinden dolayı varlık şirketi oturduğu evi icradan satılığa çıkardı. Babamın köydeki evi satılır mı? Evde babam ve annem oturuyor. Başka oturacak evleri yok. Ne yapabiliriz? R.S.

*****

Okuyucumun babasının tek evi var. Burada da annesi ve babası oturuyor. Ev de köyde. Bunları niye tekrar ediyorum? Şunun için! Bir kimsenin hali ile münasip evi haczedilemez ve dolayısı ile satılamaz. Böyle bir eve haciz tatbik edildiğinde, evi haczedilen kişi meskeniyet iddiası dediğimiz bir iddiayı ileri sürerek evini kurtarabilir. Konu şöyledir: Bir kimsenin evi ancak kendine yetecek düzeyde ise bunun haczi kaldırılır ve satışı engellenir.

Bunun için haciz tatbik edilen evde bilirkişi incelemesi yapılır, bakılır. Bu aile kaç kişi, gelir düzeyi nedir, sosyal durumuna uygun mudur? Şayet söz konusu ev, bu yapıda bir ailenin ancak ihtiyacını karşılayacak seviyede ise haciz kaldırılır. Yahut aile yapısına göre lüks veya üst seviyede bir mesken ise satışı yapılır, satış bedelinin içinden ailenin hali ile münasip bir ev alabilecek miktar para aileye bırakılır, kalan üstü alacaklıya ödenir.

Ailenin tek evine haciz gelir mi?

Meskeniyet iddiası budur. Okuyucumun bahsettiği ev, köyde bir ev olarak tarif edildiğine göre bir aile için lüks sayılabilecek bir ev olduğunu sanmıyorum. Yani tahminim iki kişilik bir ailenin ihtiyacını ancak giderecek bir evdir ve bu ev için meskeniyet iddiasında bulunmak mümkündür diye düşünüyorum. Bence okuyucumun babasının yapacağı şey gecikmeden meskeniyet iddiasında bulunmaktır, aksi halde evin satışı cihetine gidilir.