Ak Hayal Turizm Seyahat Araç Kiralama İthalat İhracat Limited Şirketi kuruldu!

Ak Hayal Turizm Seyahat Araç Kiralama İthalat İhracat Limited Şirketi kuruldu! Ak Hayal Turizm Seyahat Araç Kiralama İthalat İhracat Limited Şirketi kuruldu!

Ak Hayal Turizm Seyahat Araç Kiralama İthalat İhracat Limited Şirketi Avcılar'da 1 milyon TL sermaye bedeli ile Tareq Hejazi tarafından kuruldu.Ak Hayal Turizm Seyahat Araç Kiralama İthalat İhracat Limited Şirketi Avcılar'da 1 milyon TL sermaye bedeli ile Tareq Hejazi tarafından kuruldu.


Ak Hayal Turizm Seyahat Araç Kiralama İthalat İhracat Limited Şirketi konusu: 

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 1-Yurtiçinde ve yurtdışında turlar düzenlemek, kara deniz ve hava ulaştırma araçlarının biletlerini satmak , konaklama, eğlence, spor, gösteri ,kamp,kongre,konferans ve benzeri organizasyonlar yapmak ve yaptırmak 2-Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli gayrimenkuller almak, kiralamak sureti ile bunlar üzerinde otel, motel, tatil köyleri , kampingler, termal tesisler, sağlık işletmeleri, lokanta, kafeterya, lunaparklar ve benzeri turistik tesisler inşa etmek,başkaları tararından inşa edilmiş tesisleri işletmek. 3-Yurtiçinde ve dışında seyahat acentaları kurmak ve kurulmuş olanlarla geçici veya devamlı ortaklıklar kurmak, devralmak,devretmek. Şirket konusu dahilinde yurtdışında şubeler açmak, temsilcilikler oluşturmak, Temsilcilikler vermek. 4-Döviz mevzuatı,gümrük muameleleri ,pasaport,vize ve seyahat ile ilgili çeşitli işlemlerde turistlere yardımcı olmak,karşılama ve ağırlama hizmetleri sunmak. 5-Her türlü transfer işlemlerini yapmak ve yaptırmak. 6- Şirket, yurtiçi ve yurtdışında; gerek sahibi olduğu gerekse herhangi başka bir suretle 3.kişi ve kurumlardan temin etmiş olduğu her türlü otomobil, minibüs otobüs, jeep, kamyon vs. gibi motorlu ve motorsuz kara araçları ile her türlü yat tekne bot gibi deniz taşıtlarını, her türlü hava taşıtlarını ve traktör dâhil iş makinası olarak nitelendirilebilecek tüm makinaları bunlarla birlikte bilumum menkul malları kiraya vermek veya işletmek, her türlü araç kiralama işlemlerini yapmak. 7- Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 8.Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. 9- mobilya ağırlıklı olarak her türlü ticari emtianın ihracatını ve ithalatını iç ve dış ticaretini yapmak Yukarda belirtilen maksat ve mevzuları gerçekleştirebilmek için: 1)Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü ihalelere iştirak edebilir. 2)Şirket konusu ile ilgili olarak borç alma sözleşmeleri yapabilir, kefalette bulunabilir. 3)Şirket konusuna giren malların imalatını başkasına yaptırabilir,işletebilir,fason yaptırabilir 4)Şirket maksat ve mevzunun tahakkuku için bilcümle motorlu nakil vasıtalarını iktisap edebilir,devir alabilir, devir edebilir,ve kiralayabilir. 5)İştigal mevzuna giren işler için dahilinde ve dış piyasadan uzun ,orta,ve kısa vadeli krediler alabilir. Bu nedenle de,ilgili merciler ile anlaşmalar yapabilir,şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir. Şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini alabilir,fekkedebilir ve şirket mevzuunda mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini verebilir. 6)Kanunlar ve mevzuat hükümleri dairesinde yabancı sermaye ve ortaklıklarla işbirliği yapabilir,iştirakler ve ortaklıklar kurabilir. Know How ve Royalt ve distribütörlük anlaşmaları yapabilir,.lisans,telif,imtiyaz, ahtıra ve ihtira beratı,ticaret unvanı ,marka alameti farikalar gibi gayri madde iktisap edebilir,devir edebilir,ahara kiraya verebilir ve ahardan kiralayabilir. 7)Maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için gerekli görülen emtiayı yürürlükteki mevzuatlar dairesinde ithal edebilir,mutemetlik yoluyla ithalat yapabilir. 8)Şirket konusu ile ilgili imalat için makine ve tesis satın alabilir,kiralayabilir. 9)Şirket tarafından yukarda gösterilen lüzumlu işler ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek istenmesi halinde keyfiyeti ortaklar kurulunun tasvibine sunularak bu yolda karar alınması halinde dilediği işleri yapabilecektir.


Adres:Merkez Mah.Rıfat Sk.No:13D/0 AVCILAR