10 / 08 / 2022

Ak Yapılar Sağlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Ak Yapılar Sağlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Ataşehir'de 13 milyon 16 bin TL sermaye bedeli ile Mesut Ağgül tarafından kuruldu.Ak Yapılar Sağlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Ataşehir'de 13 milyon 16 bin TL sermaye bedeli ile Mesut Ağgül tarafından kuruldu.

Ak Yapılar Sağlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1) İnşaat Sanayi ve Ticaret 1- Her türlü kamu ve özel sektörü inşaat, tesisat, taahhüt işleri. 2- Her türlü inşaat ve tesisat malzemeleri, dayanıklı tüketim malları. 3- Konusuna giren her türlü yapı, altyapı, yol, köprü, arsa ve arazi, bayındırlık işleri, fabrika, yatırım ve hizmet inşaatları 4- Özel ve kamu sektörünün açacağı ihalelere girmek, arttırma ve eksiltmelere katılmak, taşeronluk yapmak 5- Konu ile ilgili her türlü kum, çakıl, çimento, kereste, inşaat makinaları, nakil vasıtaları işletmek 6- Her türlü kamu ve özel sektöre ait hafriyat yapmak. Özel ve kamu sektörünün açacağı hafriyat ihalelerine girmek, artırma ve eksiltmelere katılmak, taşeronluk yapmak 2) Sağlık Hizmetleri 1- Özel hastane, özel poliklinik, özel klinik ve özel sağlık tesisleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, almak ve gerektiğinde satmak. 2- Hastane, sağlık ocakları, kliniklerde kullanılan tıbbi cihaz alet ve edevatları ile bunlara ait yedek parça ve aksamları ile aksesuarlarının ithalatını ihracatını pazarlamasını toptan veya perakende olarak ticaretini ve kiralanmasını yapmak 3- Sağlık hizmetleri alanlarında kullanılan makine, cihaz, alet ve edevatların ithalatı, ihracat ve pazarlamasını yapmak. Sağlık sektöründe evlerde ofislerde ve hastanelerde kendi çalıştırdığı personeli ile hasta bakımı ve kontrolünü yapmak ve o yerlerde gerekli tıbbi cihazları kullanmak. 3) Turizm Hizmetleri 1-İlgili mercilerden gerekli izin ve ruhsatların alınması kaydıyla her türlü turistik tesis ve kuruluşu işletmek, bu gibi tesis ve kuruluşları başkalarına işlettirmek, söz konusu tesis ve kuruluştan kiraya vermek ve kiralamak üzere Türkiye turizm sektörüne yatırım yapmak. 2-İlgili mercilerden proje bazında izin alarak, restaurantlar, eğlence ve spor tesisleri de dahil olmak üzere gerekli olan veya arzu edilen alanlara, konuk alanlarına ve kamuya açık alanlara sahip olan birinci sınıf oteller ve devre mülkler inşa edebilir, döşeyebilir, tefriş edebilir, bunlara sahip olabilir, bunları işletebilir ve/veya kiraya verebilir. 3-Konusuyla ilgili iç ve dış pazarda araştırmalar yapmak, seyahat acentaları ve ofisler açmak, bu gibi kuruluşlara iştirak etme, piyasa etüd ve araştırma işlerini yapmak