29 / 06 / 2022

Akfen GYO ilk 9 ayda ne kadar hasılat elde etti?

Akfen GYO ilk 9 ayda ne kadar hasılat elde etti?

Akfen GYO’nun yatırım amaçlı gayrimenkul portföyünün değeri 3,5 milyar Türk Lirası civarına yaklaştı. Aynı zamanda şirketin 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla hasılatı 122 milyon TL oldu. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 hesap dönemine ait finansal rapor, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Akfen GYO’nun 3. Çeyrek sonu itibariyle gayrimenkul yatırım portföyü; Zeytinburnu’nda Ibis ve Novotel, Karaköy’de Novotel, Esenyurt’ta Ibis, Ankara’da Ibis, Eskişehir’de Ibis, Trabzon’da Novotel, Kayseri’de Ibis ve Novotel, Gaziantep’te Ibis ve Novotel, Bursa’da Ibis, Adana’da Ibis, İzmir’de Ibis, Tuzla’da Ibis ve Rusya Yaroslavl’da Ibis, Rusya Samara’da Ibis, Rusya Kaliningrad’da Ibis, Rusya Moskova’da Ibis, KKTC’de Girne Merit Park Otel, Isparta ve Kütahya Öğrenci Yurdu, Bodrum Loft ve inşaat aşamasında olan Söğütlüçeşme’deki TCDD tren garı, otopark ve ticari alan projelerinden meydana geliyor. Samara’da 4 bin 637 metrekarelik kullanımlı ofis binası da bulunuyor. 

Akfen GYO ilk 9 ayda ne kadar hasılat elde etti?

Akfen GYO’nun yatırım amaçlı gayrimenkul portföyünün değeri ise 3,5 milyar Türk Lirası civarına yaklaştı. 

Akfen GYO’nun 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla hasılatı 122 milyon TL oldu. 30 Eylül 2021 itibarıyla Akfen GYO'nun özkaynakları 1 milyar 527 milyon 559 bin 923 TL, toplam varlıkarı ise 2 milyar 166 milyon 888 bin 702 TL oldu.

Akfen GYO ilk 9 ayda ne kadar hasılat elde etti?

Akfen GYO'nun KAP açıklaması:
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 3 KASIM 2021 TARİH VE 2021/34 SAYILI KARARI VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
 
II-14.1. SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.2021 - 30.09.2021 hesap dönemine ait sınırlı incelemeden geçmemiş; Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 03.11.2021 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte bireysel ve konsolide finansal durum tablosu, bireysel ve konsolide kapsamlı gelir tablosu, bireysel ve konsolide nakit akış tablosu ve bireysel ve konsolide özkaynak değişim tablosu ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,
 
Tarafımdan incelendiğini,

 Görev ve sorumluluk alanımda sahip olduğum bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Sahip olduğum bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederim.

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın