Akhisar'da 7 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Akhisar'da 7 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!


Manisa İli, Akhisar İlçesi, Kapaklı Mahallesi'nde yer alan endüstri tesisi vasıflı gayrimenkul 7 milyon 51 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkulün satış ihalesi 27 Ağustos'ta yapılacak.


Manisa İli, Akhisar İlçesi, Kapaklı Mahallesi'nde bulunan  endüstri tesisi vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 7 milyon 51 bin TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Manisa İl, Akhisar İlçe, KAPAKLI Mahalle/Köy, Çubukçalı Mevkii, Ogranize Sanayi Bölgesi, 108 ada, 31 parsel, tahsis belgesi ile Forteplast Geri Kazanım Sanayi ve Ticaret AŞ. adına kayıtlı olup, 20.000,00 metrekare alana sahiptir. Taşınmaz üzerinde Endüstri Tesisi bulunmaktadır. Tesis iki bölüm halinde prefabrik olarak inşaa edilmiştir. Birinci Bölüm 2517,00 m2 alana sahip olup, yapı kullanma belgesi düzenlenmiştir. İkinci Bölüm ise 8.454,00 m2 alana sahip olup, bu kısım inşaatı da tamamlanmış olup, kullanıma açılmıştır. Tesisin çatısı sandviç panel olup, zeminler vakumlu betondur. Tesisin doğu kısmında 930 m2 alana sahip sundurma bulunmaktadır. Çevre düzenlenmesi olarak tesisin yola cephesi perde beton duvar ve üzeri bir metre tel çit olarak düzenlenmiştir. Arsanın komşu kısımları ve arka kısmı beton direkli tel çit ile çevrilmiştir. Saha betonlaması kısmi olarak bitirilmiştir. Tesisin su deposu ve sığınağı mevcuttur. 

İmar Durumu : Yola mesafesi 22 metre, İnşaat cephesi, 198 metre, İnşaat derinliği 47,95 metre, Kat adedi, idari bina 2 kat, fabrika binası 2 kat, (bodrum+zemin) inşaat tarzı prefabrik betonarme, Bina yüksekliği 9,35 metredir. İmar pafta no: K 19A 10C 3-C, 3-D, Ölçüsü :1/1000

Kıymeti : 7.051.132,00 TL
1. Satış Günü : 27/08/2018 günü 11:05 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 27/09/2018 günü 11:05 - 11:15 arası
Satış Yeri : AKHİSAR ADLİYESİ ZEMİN KAT KANTİN ÖNÜ AKHİSAR

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV Kanunun 17. Maddesinin 4/R Fıkrası Uyarınca Muaf (AKHİSAR İCRA HUKUK MAHKEMESİNİN 2018/101 ESAS, 2018/154 KARAR, 22/05/2018 KARAR TARİHLİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DOSYASINDAN SATIŞI YAPILAN TAŞINMAZDAN GELİR VERGİSİ KANUNUN 17/4-R MADDESİ UYARINCA BORÇLU ŞİRKETİN KDV'DEN İSTİSNA OLDUĞU YÖNÜNDE HÜKMÜ VE YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİNİN 2015/29996 E. 2016/6875 KARAR, YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİNİN 2016/11930 E, 2017/3019 KARAR, YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİNİN 2014/31704 E., 2015/2083 KARAR VE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI, KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ( Mükellef Hizmet Grup Müdürlüğünün) 13/06/2011 tarih ve 2010/12-66 SAYILI YAZISI GEREĞİ SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZIN KDV'DEN İSTİSNA TUTULAMASINA,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/6367 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/07/2018