Akıllı kentler, hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor!

Akıllı kentler, hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor! Akıllı kentler, hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor!

Yerel gelirleri artırıcı düzenlemeler, merkezi bütçeden sağlanan payların artırılması gibi unsurlar sayesinde yerel yönetimler, önemli yatırımları tek başlarına yapar oldu 

Elbette İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda en önemli örnek. İstanbul dışındaki belediyeler de ciddi gelişimler göstermekteler. Yerel yönetimler, 2011 yılının ilk dokuz ayında yaklaşık 28 milyar liralık harcama gerçekleştirirken, buna karşılık 29 milyar lira gelir elde etti. 60 milyar liraya yakın bir ekonomi oluşturuldu. Elbette rakamlar bu seviyede olunca kurumsallaşmanın, teknoloji ve bilgi kullanımının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.   Son dönemde internet ve teknoloji kullanımının, yerel yönetimlerin vergi gibi önemli tahsilat süreçlerinde çok daha fazla ön plana çıkması sevindirici bir gelişme. Bu gelişimin kamu kurumları tarafından da sağlanması yönünde çalışmalar sürüyor. Bu sayede manuel sistemler üzerinden yapılan birçok tahsilat işlemlerinin de internet ve teknolojinin yardımı ile daha kolay ve verimli hale getirilmesi hedefleniyor.   Türkiye'deki gelişmiş bankacılık sistemi bu anlamda çalışmalara büyük destek olmaktadır. Türk Ekonomi Bankası (TEB) da yaklaşık 4 yıldan bu yana yerel yönetimlere hizmet vermektedir. Sadece bu alana özel ürünler geliştirerek vatandaşların belediyelere karşı yükümlülüklerini yerine getirmelerine kolaylık sağlıyor. Bu sayede vatandaşlar ödemelerini belediyeye gitmeden, hatta Türkiye'nin çok farklı bir yerindeyken bile bankacılık sistemi üzerinden rahatça gerçekleştirebiliyor.   Hayatımıza giren 'akıllı kentler' kavramıyla birlikte vatandaşlar telefon faturalarını yatırırken, Emlak Vergileri'ni de yatırabilmektedir. Vatandaşa verilen hizmetin kalitesi yükselirken, asıl katma değer belediye tarafından gerçekleşmektedir. Yapılan tahsilatlar online olarak anında belediye hesaplarına geçebilmekte, bu sayede ihtiyaç olduğu an belediyeler bu kaynağı kullanabilmektedir. Muhasebe kaydı da hemen oluşturabildiği için belediyeler, tüm bu süreçler için zaman ve emek harcamak zorunda kalmadığı gibi kaynaklarını da etkin bir şekilde kullanarak vatandaşlara çok daha fazla hizmet sunabilmektedir. Akıllı kent sistemlerinin bankacılık uygulamalarını Türkiye'de ilk olarak hayata geçiren TEB, bu sistemlerin kurulmasını desteklemek amacıyla sunduğu uygun şartlardaki finansman hizmetlerinin yanı sıra belediyelere finansal konularda sağladığı danışmanlık hizmetleriyle de ilgi görüyor. Özellikle yatırımların planlanması aşamasında, belediyelerin nakit akış tablolarının hazırlanmasında, kullanılabilecek kredi türleri ve ürünleri ile ilgili olarak ücretsiz danışmanlık almak mümkün. Bu konuda TEB sektöre katkı vermeyi sosyal sorumluluk olarak görmektedir. Zaman