Akıllı şehir ne?

Akıllı şehir ne? Akıllı şehir ne?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Akıllı Şehirler Strateji Belgesi" gönderdi. Peki nedir bu akıllı şehir uygulaması? Akıllı şehir daha önce Türkiye'de uygulandı mı? Akıllı şehir ne? İşte detaylar...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine "Akıllı Şehirler Strateji Belgesi" gönderildi. Peki akıllı şehir ne?

Valilikler, belediyelerle birlikte Bakanlık tarafından belirlenen tüm akıllı şehir uygulamalarını öncelik sırasına göre en hızlı şekilde yapacak. Böylece yatırımlar daha verimli olacak ve kaynaklar israf edilmeyecek. Bakanlık, tüm bu çalışmaları yaparken, belediyeleri ve girişimcileri de finansal olarak destekleyecek.

Türkiye'nin yedi bölgesinde kurulacak AR-GE merkezlerinde şehirlerin ihtiyacı olan teknolojiler geliştirilecek. Bu merkezlerde geliştirilecek akıllı teknolojiler içerisinde 2022 yılında üretime geçecek olan yerli otomobil için de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile gerekli olan şarj istasyonlarının altyapıları inşa edilecek ve navigasyon uygulamalarını hayata geçirilecek. Şarj istasyonları yeni yapılacak binalara entegre edilecek. 

Tüm kentsel dönüşüm alanları ve TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi, akıllı mahalle konseptine göre inşa edilecek. İstanbul Esenler'de inşa edilen Akıllı Şehir Projesi'nin yenilerini Türkiye'ye kazandırılacak.

Bu akıllı şehir örneklerinden biri de Kanal İstanbul'un etrafında kurulacak. Nüfusu 500 bini geçmeyecek bu yeni şehir akıllı mahalle, akıllı şehir ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilecek.  Peki nedir bu "akıllı şehir"? 

Akıllı şehir ne?

"Akıllı şehir", varlıkları ve kaynakları verimli bir şekilde yönetmek için kullanılan bilgileri sağlamak amacı ile çeşitli türde elektronik veri toplama sensörleri kullanan bir kentsel alandır.

Şehirlerin küresel olarak birbirine bağlı bir ekonomide rekabet etme ve kent sakinlerinin refahını sürdürülebilir bir şekilde sağlayabilme ihtiyacı ülkeleri ve şehirleri yeni teknoloji ve yenilikçi yaklaşımları değerlendirmeye yönlendirmektedir. Bu motivasyon, söz konusu teknoloji ve yaklaşımların getirdiği karmaşıklık ve değişim hızı, geleneksel silo çözümleri geliştiren ekosistem paydaşlarını zorlamakta, şehir çözümlerinin bütüncül ve sistematik olarak ele alınması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanmasında, paydaşlar arası iş birliği ile geliştirilen birlikte çalışabilir sistemlerin veri ve uzmanlığa dayalı olarak gelecek öngörüleriyle beklenti ve problemleri karşıladığını güvence altına alan akıllı şehir yaklaşımı çözüm olmaktadır.

Akıllı şehir ile ne amaçlanıyor?

1- Şehrin mevcut ve gelecek beklenti ve problemlerini şehrin tüm mekânlarında ve sistemlerinde tetikleyici güç hâline getirmek,

2- Fiziksel, sosyal ve dijital planlamayı birlikte ele alabilmek,

3- Ortaya çıkan zorlukları sistematik, çevik ve sürdürülebilir bir şekilde öngörmek, tanımlamak ve karşılamak,

4- Şehir içindeki organizasyonel yapılar arası etkileşimi sağlayarak bütünleşik hizmet sunumu ve yenilik üretme potansiyelini ortaya çıkarmak.

Akıllı şehir, şehirlerin geleceği için statik bir yaklaşım tarif etmiyor. Daha ziyade, teknoloji ve verinin yenilikçi kullanımının, organizasyonel değişim ile birlikte ele alan, gelecekteki şehirler için daha etkin, etkili ve sürdürülebilir yollarla farklı dinamik şehir vizyonlarının sunulmasına yardımcı olabilecek yönlendirici hususları ele alıyor. 

Bir başka deyişle şehirlerin geleneksel olarak kullandıkları yönetişimi dönüştürmek hedefleniyor. Bir şehrin geleneksel yönetişim modeli, genellikle kullanıcı ihtiyaçları etrafında inşa edilmeyen, birlikte işlemeyen dikey silolar olarak çalışan işlevsel yönelimli hizmet sağlayıcılarına dayanıyor. Akıllı şehirlerin, bu dikey silolar arasında yenilik ve işbirliğini teşvik eden yeni işletim modelleri geliştirmeleri ihtiyacı bulunuyor. Bu durumda kent sakini ve iş dünyasının, kendi ihtiyaçlarını karşılayan kesintisiz ve bağlantılı bir hizmet almak yerine her bir silo ile ayrı ayrı iletişime geçmek zorunluluğu bulunuyor. 

Bununla birlikte veri ve uzmanlık, bu silolar içinde kalmış olup bu durum şehir genelinde işbirliği ve yenilik potansiyelini ve veri ve uzmanlığın şehrin değişim hızını artırma potansiyelini kullanmasını sınırlıyor. Akıllı şehir bu potansiyeli değerlendiren son zamanlarda Türkiye'de ve dünyada önem kazanan bir yaklaşım olarak ön plana çıkıyor. Daha iyi yaşam alanları oluşturmak ve hayata değer katan şehirler inşa etmek amacıyla akıllı şehir alanındaki çalışmalar ivme kazandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı akıllı şehir tanımını şu şekilde yapıyor;

"Paydaşlar arası işbirliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler"

Akıllı şehir şu şekilde tarif ediliyor;

Şehircilikte yeni dönem! Yatay mimari esas alınacak!

Samsung'dan akıllı şehir projesi!

Akıllı mahalle ne?

Akıllı ev ne?