01 / 07 / 2022

Akiş GYO 2021'de ne kadarlık hasılat elde etti?

Akiş GYO 2021'de ne kadarlık hasılat elde etti?

Akiş GYO tarafından yayınlanan finansal raporlara göre; şirket 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap döneminde 415 milyon 948 bin 894 TL hasılat elde etti. Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 31 Aralık 2021'de sona eren hesap dönemine ilişkin finansal raporunu ve faaliyet raporunu yayınladı.

Akiş GYO tarafından yayınlanan finansal raporlara göre; şirket 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap döneminde 415 milyon 948 bin 894 TL hasılat elde etti. 

Şirketin 31 Aralık tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülükleri 1 milyar 245 milyon 928 bin 174 TL olup, dönen varlıkları 671 milyon 97 bin 6 TL aştı. Şirket 2022'de 551 milyon TL kira geliri tahsil edeceğini öngörüyor. 

Akiş GYO 2021 de ne kadarlık hasılat elde etti?

Akiş GYO'nun KAP açıklaması:
31 Aralık 2021 dönemine ilişkin,

  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 31.12.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide ve solo finansal tabloların SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

  
- Tarafımızca incelendiğini,

  
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,beyan ederiz.

  
İstanbul,

  
25 Şubat 2022

  
Saygılarımızla,

Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayın

Akiş GYO sermaye artırımı için SPK'ya başvuracak!