Akmerkez GYO 2019 gelir tablosu!

Akmerkez GYO 2019 gelir tablosu!

Akmerkez GYO 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosunu yayınladı...


Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 4. dönem geçici vergi eki mali tablo hakkında açıklama yaptı.

Akmerkez GYO, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemine ait gelir tablosunu yayınladı.

Akmerkez GYO'nun KAP açıklaması:
Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.

Dosya için tıklayın