Torunlar GYO 2019 gelir tablosu!

Torunlar GYO 2019 gelir tablosu!

Torunlar GYO 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosunu yayınladı...


Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 4. dönem geçici vergi eki mali tablo hakkında açıklama yaptı.

Torunlar GYO, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemine ait gelir tablosunu yayınladı. Tablo Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlemedi.

Torunlar GYO'nun KAP açıklaması:
EKTE YER ALAN 01.01.2019 - 31.12.2019 DÖNEMİ GELİR TABLOSU 2019 YILI  IV.DÖNEM KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ OLARAK BAĞLI BULUNDUĞUMUZ ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.

Dosya için tıklayın