Atakule GYO 2019 gelir tablosu!

Atakule GYO 2019 gelir tablosu!

Atakule GYO 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosunu yayınladı...


Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 4. dönem geçici vergi eki mali tablo hakkında açıklama yaptı.

Atakule GYO, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemine ait gelir tablosunu yayınladı.

Atakule GYO'nun KAP açıklaması:
Ekte bulunan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Gelir Tablosu, Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. 

Dosya için tıklayın