Nurol GYO 2019 gelir tablosu!

Nurol GYO 2019 gelir tablosu!

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosunu yayınladı...


Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 4. dönem geçici vergi eki mali tablo hakkında açıklama yaptı.

Nurol GYO, Vergi Usül Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemine ait gelir tablosunu yayınladı.

Nurol GYO'nun KAP açıklaması:
Vergi Usül Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01/01/2019 - 31/12/2019 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir. 

Dosya için tıklayın