Aksel Enerji Tekirdağ'da akaryakıt istasyonu aldı!

Aksel Enerji Tekirdağ'da akaryakıt istasyonu aldı! Aksel Enerji Tekirdağ'da akaryakıt istasyonu aldı!

Aksel Enerji Yatırım Holding A.Ş., Tekirdağ'da İnan Lpg-Petrol İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonunu ve arsasını satın alacağını duyurdu.
Şirketten maddi duran varlık alımı ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:


"Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;


Cumhuriyet Mahallesi Belediye Caddesi No: 74 Barbaros-Süleymanpaşa/Tekirdağ adresinde bulunan 102 A 6 Parsel sayılı, 1.057,08 metre kare alanlı arsanın ve kurulu akaryakıt istasyonunun bulunduğu Gayrimenkule Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.' nin belirlediği değer 4.000.000 TL' sı dır. 4.200.000.- TL' sına anlaşılan gayri menkulün %37,50 oranı olan 1.575.000.- TL' sı bedelle bağlı ortaklığımız Ansa Enerji Yatırım A.Ş. tarafından İnan Lpg-Petrol İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' nden almaya karar vermiştir.


Arsanın ve kurulu akaryakıt istasyonu Gayrimenkulün geri kalan %62,50 oranındaki kısım ise 2.625.000.- TL sı bedel ile Şirketimizce alınmasına,


Tapu ve diğer resmi kurumların yürütülmesi hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine, 


24 Aralık 2013 tarih 28861 sayılı resmi gazetede yayınlanan (II-23.1) "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" nin Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 5.maddenin e bendi "İlişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinmesi veya kiralaması" ile Önemlilik Kriterleri Başlıklı 6.maddenin 2 bendi "5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde önemlilik kriteri; işlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına veya yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının %50 den fazla olması durumudur. Kiralama halinde, varlığın kullanım ömrü dikkate alınarak kira tutarlarının indirgenmiş nakit akışı yöntemine göre hesaplanan net bugünkü değeri dikkate alınır."  


Buna Göre;


30.09.2014 Finansallarına göre varlık (aktif) toplamı 17.226.331.- TL    %50     8.613.166.- TL


26.05.2014-26.11.2014 altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması 2,07 TL

8.000.000 * 2,07 = 16.560.000.- TL   %50     8.280.000.- TL


İlgili tebliğ kapsamında yapılan hesaplamalar neticesinde, Önemli Nitelikteki İşlemlere girmediğinden Ayrıl Hakkına konu edilemeyeceğinin kamuoyuna duyurulmasına,


Oy birliği ile karar verilmiştir.


Kamuoyuna duyurulur."


-->> Değerleme Raporu için tıklayın -->>